Fylkesveg 285 stengt i lang tid

På fylkesveg 285 har ca. 60 meter av fylkesvegen rast ut. Selve skadestedet er mellom 150 til 170 meter langt.

Nedbøren som har kommet de siste dagene har skapt problemer på vegnettet i Buskerud, verst har det gått ut over fylkesveg 285 Ringeriksvegen.

– På fylkesveg 285 har ca. 60 meter av fylkesvegen rast ut, forteller Anita Tveiten, byggeleder i Statensvegvesen.

Strekningen som er rast ut ligger ca. 2,5 km nord for Enger og selve skadestedet er mellom 150 til 170 meter langt.

– Skadene er omfattende, og det vil ta lang tid før vegen igjen er kjørbar, forteller Tveiten.

I løpet av mandag vil geologer og annet personell fra Vegvesenet undersøke raset nærmere.

– Jeg har gitt klarsignal til at Vegvesenet må sette i gang arbeid så raskt som mulig for å bygge opp vegen på nytt, men det er fare for at vegen vil bli stengt lenge.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

– Vegvesenet kan pr. nå ikke si noe om kostnadene for dette, men jeg har bedt om å få oversikt/anslag så raskt som mulig, fortsetter samferdselssjefen i fylkeskommunen.

Fylkesveg 285 Ringeriksvegen før ras.
Fylkesveg 285 Ringeriksvegen før raset. Foto: Google Maps.

I tillegg til fylkesveg 285, er det også skader på fv. 21 Vestsideveien i Lier, fv. 20 ved Tronstad i Lier og på fv. 284 Modumveien.

I tillegg er det en rekke mindre skader på vegnettet i fylket. Det er fortsatt ventet en del nedbør, og derfor kan det lett oppstå nye skader på vegnettet.


Publisert 8. august 2016, oppdatert 8. august 2016.