Går mot ny rekord for antall nye lærlinger i Buskerud

Nær 800 søkere fått avtale om læreplass i Buskerud.

1 200 har nå søkt formidling til læreplass hvor målet er fag-/svenneprøve.

- 789 søkere fått avtale om læreplass. Dette er 20 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg har 60 ungdommer fått plass i bedrift som lærekandidat, sier Mariann Gustavsen, formidlingsleder i Buskerud fylkeskommune.

Det er 15 søkere med opplæringsrett fordelt på 10 ulike lærefag som ikke har hatt tilbud.

- Vi har god dialog med disse søkerne og regner med at de får tilbud om læreplass før formidlingen avsluttes, sier hun.

I tillegg gjenstår 20 søkere uten opplæringsrett som ikke har fått tilbud.

Får opplæring i bedrift

Lærling er en som får opplæring i bedrift og som har skrevet lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i faget.

Lærekandidat er en som får opplæring i bedrift som har skrevet opplæringskontrakt, med sikte på en kompetanseprøve som er mindre omfattende.

I Buskerud er det over 1500 aktive lærebedrifter i 100 ulike lærefag.

- Arbeidet med formidling av årets søkere pågår for fullt, og bedriftene har hatt god aktivitet.

Mariann Gustavsen, formidlingsleder

Gustavsen sier formidling av læreplasser vil foregå fram til slutten av oktober.

Tettere samarbeid med skolene

- Vi har i år hatt et tettere samarbeid med skolene og har systematisk utvekslet informasjon om elevenes status i formidlingen, sier hun.

- Dette har gitt både oss og skolene en bedre oversikt. Vi har også hatt fokus på hvilke bedrifter den enkelte elevene har vært hos i faget prosjekt til fordypning, fortsetter Gustavsen.

Dette arbeidet bli nå evaluert og utviklet videre for formidlingen 2017. Målet med dette samarbeidet er at flere skal få en læreplass, og at flere skal få denne avtalen på et tidligere tidspunkt.

- Vi starter i oktober tiltaket «Aktiv mot læreplass» for 60 ungdommer på tre kurssteder i Buskerud.

Mariann Gustavsen, formidlingsleder

Kurset er et samarbeid mellom Nav og Buskerud fylkeskommune.

- Dette er et godt tiltak spesielt for de som har manglende karakterer og/eller høyt fravær som gjør det vanskelig å få læreplass, sier hun.

Tilbudet går til ungdom under 24 år som har gjennomført VG1 og VG2, og som står uten læreplass.

- Mange får en ny mulighet til å fullføre utdanning gjennom dette tiltaket, sier Gustavsen.

Søkere med opplæringsrett som ikke har fått tilbud i bedrift innen 1. september skal ha tilbud om å avslutte opplæringen med fagopplæring i skole.

92 søkere har derfor fått tilbud om Fagopplæring i skole/vg3 med svarfrist 17. september. Skolegangen vil starte i januar 2017.


Publisert 16. september 2016, oppdatert 16. september 2016.