Gjenåpnet Norges høyestliggende vegtunnel

- Det er en stor dag for oss. Jeg er stolt! Fylkesordfører Roger Ryberg foretok den offisielle gjenåpningen av Geiteryggtunnelen på fylkesveg 50.

Torsdag 1. september var det offisiell gjenåpning av fylkesveg 50, Geiteryggtunnelen i Hol kommune.

Den 3 281 meter lange Geiteryggtunnelen inngår i fylkesveg 50 mellom Hol i Buskerud og Aurland i Sogn og Fjordane.

Vegen ble stengt i 2013, og det er nå gjennomført omfattende rensking av berg, nye tekniske rom, økt sikkerhet for trafikkantene, nødstasjoner, ny belysning og videokameraer.

Tunnelen oppfyller nå kravene til sikkerhetsgodkjenning i forhold til forskriften og er i dag sikkerhetsgodkjent.

De omfattende arbeidene er finansiert av Buskerud fylkeskommune som har brukt over 130 millioner kroner.

- Dette er en stor dag for oss! Jeg vil takke Buskerud fylkeskommune som prioriterer arbeidet med en slik tunnel. Dette betyr mye for oss!

- Petter Rukke (Ap), ordfører i Hol kommune

- Viktig for reiselivet

I dag er fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland en døgnåpen helårsveg, og Geiteryggtunnelen er et viktig bindeledd mellom øst og vest for reiselivet, hyttefolket og næringsliv.

E-Co (tidligere Oslo Lysverker) som er avhengig av vegen for drift av Aurlandsverkene

- Vintersikker vegforbindelse har stor betydning for reiseliv, øvrig næringsliv og bosetting i øvre del av Hallingdal, spesielt for Hol som er en stor og viktig turistkommune i Buskerud, og en av de største på landsbasis.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Roger Ryberg tester sykkelknappen i Geiteryggtunnelen
Tilrettelegging for syklister i tunnelen.

- Geiteryggtunnelen har nå fått en egen knapp som syklister kan bruke. Den øker lysstyrken, setter ned hastigheten på trafikkskiltene og skilter at det er syklister inne i tunnelen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Ryberg understreker at fylkesveg 50 har både lokal, regional og nasjonal betydning.

- Vinterturisme og trafikk til hytter er avhengig av vinteråpen veg, både fra øst og fra vest.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Fylkesveg 50 er dessuten omkjøringsveg for riksveg 7 og riksveg 52, og har fungert som beredskapsveg ved flom og uvær som berører veg- og jernbanenett.

På strekningen langs fv.50 fra Hovet og vestover ligger blant annet turiststedene Sudndalen og Myrland med Hallingskarvet skisenter, Myrland turiststasjon og Storestølen Fjellstugu samt DNT's turisthytter i Raggsteindalen og Geiterygghytta.

- Geiteryggtunnelen er Nord-Europas høyest beliggende vegtunnel i offentlig vegnett. 1 160 meter over havet.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Vinterdriften av vegen er satt bort til Statens vegvesen Region Vest. Buskerud fylkeskommune betaler ca. 4,5 millioner kroner pr år til denne driften.

Geiteryggtunnelen luftfoto


Publisert 1. september 2016, oppdatert 2. september 2016.