Godkjent som trafikksikker kommune: - Jeg er utrolig stolt!

Fikk 50 000 kroner. Rollag kommune kan nå smykke seg med tittelen Trafikksikker kommune.

Rollag kommune fikk onsdag ettermiddag overrakt diplom, blomster og en sjekk på 50 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune som synlig bevis på at de nå kan kalle seg Trafikksikker kommune.

- Dette betyr veldig mye, og vi er utrolig stolte over å få denne anerkjennelsen!

Haldis Prestmoen (Sp), varaordfører i Rollag kommune

- Dette er et kvalitetsstempel på jobben som blir gjort i alle enhetene i Rollag kommune med trafikksikkerhet, og det viser at vi har jobbet godt, fortsetter Prestmoen.

- Hvorfor har dere fokus på dette arbeidet?

- Vi ser at det er viktig med trafikksikkerhetsfokus i alle aldre, og jeg tror det er veldig viktig å jobbe med å endre holdningene til folk slik at vi kan forhindre trafikkulykker, sier hun.

Systematisk fokus på sikkerhet

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe.

I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning.

- Kommunene våre gjør mye trafikksikkerhetsarbeidet, og utmerkelsen Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for det arbeidet de gjør.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune

Godkjente kommuner skal forebygge ulykker gjennom et systematisk fokus på sikkerheten.

- Rollag kommune er den andre kommunen i Buskerud som har fått denne utmerkelsen, og vi er godt i gang med å nå målet vårt om sju kommuner i løpet av 2017, sier Skinnes.

Skinnes sier at å være en godkjent kommune teller positivt når de årlige tilskuddene til trafikksikkerhet skal deles ut.

Et tryggere lokalmiljø

Kommunene får et tryggere lokalmiljø, som igjen fører til bedre omdømme, mindre skader og mer fornøyde innbyggere.

Her finner du en oversikt over alle Trafikksikre kommuner

- Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Anne Marit Jordheim, distriktsleder i Trygg Trafikk

- Dette løfter det tverrsektorielle arbeidet og kommunene får en verktøykasse til å synliggjøre det holdningsskapende trafikkarbeidet som er så viktig, avslutter Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk. 


Publisert 12. oktober 2016, oppdatert 12. oktober 2016.