Grønt skifte i kollektivtrafikken: De første elektriske bussene på plass i 2017

Brakar vil kjøpe inn fire til seks elektriske busser som skal trafikkere linje 51 Drammen – Mjøndalen.

Brakar har mottatt støtte på nesten 10 millioner kroner fra Enova til innkjøp av busser og ladestasjoner.

- Brakar vil gjøre kollektivtransport enda mer miljøvennlig, og støtten fra Enova gjør at vi kan være blant de første i Norge som får denne type teknologi i drift.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

Les også: Testet selvkjørende buss på Kongsberg

- Blir de elektriske bussene en suksess kan det gi grunnlag for at store deler av kollektivsatsingen i Buskerudbypakke 2 kan baseres på ren energi og nullutslippsteknologi, fortsetter Sundfjord.

- Vi er veldig glad for at Brakar kan gjøre dette allerede neste år og at de går i front.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen

Kollektivselskapet Brakar eies av Buskerud fylkeskommune (100 %).

- Vi ønsker å gjøre samferdselssektoren utslippsfri og vil at Brakar skaffer seg erfaringer.

Olav Skinnes (Sp)

- Det viktigste miljøgrepet vi kan gjøre er å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå, men elektriske busser vil være et viktig bidrag til bedre byluft og mindre støy fra trafikken, sier Sundfjord.

Brakar er allerede i gang med anskaffelsesprosess og har gjennomført en såkalt prekvalifisering. Med støtten fra Enova kan Brakar ferdigstille anskaffelsen, og bussene skal etter planen være i trafikk høsten 2017.

I første omgang vil Brakar kjøpe inn fire til seks elektriske busser som skal trafikkere linje 51 Drammen – Mjøndalen.

Linjen blir et prøveprosjekt på hvordan elektriske busser vil fungere i praksis. Ladestasjoner, med pantografer (se bildet) som lader bussene, blir etablert i hver ende, dvs. på Drammen busstasjon og ved Mjøndalen stasjon.

- Elektrisk drift kommer for fullt i transportsektoren, og busser er intet unntak. Batterielektriske busser kan utgjøre en betydelig del av den norske bussflåten innen få år, men da er vi avhengige av prosjekter som viser at elbussene fungerer under faktiske forhold. Derfor er dette et veldig interessant og viktig teknologiprosjekt, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef på transportområdet.


Publisert 11. oktober 2016, oppdatert 11. oktober 2016.