Her blir reisetiden kortere

Fylkesutvalget støtter Jernbaneverkets forslag om ny jernbane til Kongsberg via Vestfossen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket laget en faglig utredning for en fremtidig jernbaneløsning mellom Hokksund og Kongsberg som skal danne et grunnlag for en eventuell videre planlegging.

Utredningen viser fem forskjellige løsninger.

Les også: Utredning Kongsberg - Hokksund "Kongsbergbanen"

Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg (K4-alternativet).

Jernbaneverkets utredning er lagt ut til høring med frist for tilbakemelding 1. november.

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune vedtok onsdag ettermiddag enstemmig å støtte Jernbaneverkets anbefaling.

- Dette vil gjøre det mulig å reise med tog fra Kongsberg til Oslo på under en time.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Roger Ryberg i fylkesutvalget

Fylkespolitikerne ser det som avgjørende at jernbaneprosjektene i Buskerudbyen blir prioritert i Stortingsmelding om NTP 2018-2029 med økonomiske midler.

- Utbygging av Inter City linje til Gulskogen og dobbeltspor for strekningen Gulskogen – Hokksund må sikres ferdigstilling innen 2025.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Arbeid med kommunedelplan for strekningen Kongsberg – Hokksund må få prioritet for snarest mulig igangsetting, avslutter fylkesordføreren.


Publisert 19. oktober 2016, oppdatert 19. oktober 2016.