Hvem av disse fire er «Årets lærebedrift»?

Fire kandidater er nominert til prisen «Årets lærebedrift» i Buskerud. Alle fire har tett samarbeid med både kommuner og fylkeskommunen om utdanning av ungdom.

I Buskerud er det opplæringsaktivitet i 100 lærefag fordelt på over 1000 lærebedrifter.

Prisen «Årets lærebedrift» deles for første gang ut i Buskerud torsdag 4. februar under en prisaften i fylkeshuset i Drammen.

Prisaften overføres direkte på web-TV.

Prisen deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/lærekandidater.

Alle de nominerte kandidatene for 2015 utmerker seg ved å være viktige bidragsytere i arbeidet med å utdanne dyktige fagarbeidere til det norske samfunnet.

Olav Horne, leder fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune

Alle kandidatene har tett samarbeid med både kommuner og fylkeskommunen om utdanning av ungdom.

Litt mer om årets kandidater:

Aker Solutions

Aker Solutions er en global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets ingeniørkompetanse, design og teknologi tar feltene fra funn til produksjon og bidrar til å optimalisere feltets utvinningsgrad.

Aker Solutions har rundt 16 000 ansatte i omtrent 20 land.

Ved selskapets fasiliteter på Tranby har de per i dag 23 lærlinger innen industrimekanisk, CNC Operatør, dimensjonskontroll, NDT Operatør og Logistikk Operatør.

Bedriften har også egne instruktørkurs for veiledere og jobber aktivt ut mot både grunnskole og videregående skoler. Aker Solutions er medlem av opplæringskontoret Ipraxsis."

Lier kommune

Lier kommune har tatt inn lærlinger i 20 år innenfor helse, omsorg, barnehager og skoler. De siste årene har de satset på flere lærlinger og har pr i dag 27 lærlinger fordelt på 6 fag!

Kommunen har nå flere enn 1 lærling pr 1000 innbyggere som er målsettingen til KS.

Kommunestyret har vedtatt videre satsing på lærlinger for å dekke fremtidig behov for fagarbeidere.

Kommunen har arbeidet systematisk med rekruttering og samarbeid med Lier videregående skole, har skolert mer enn 100 instruktører og kan vise til gode resultater til fagprøven.

Lærlingene har i alle fag gitt gode tilbakemeldinger til Kommunenes Opplæringskontor om god oppfølging og godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Lier kommune er en av eierne av Kommunenes opplæringskontor».

Krøderen Elektro

Krøderen Elektro er en av fylkets største lærebedrifter, de tar lærlingen på alvor! Bedriften gjør betydelig investeringer i sine lærlinger for at de fra første dag skal oppleve å bli sett og inkludert i bedriften.

Alle lærlingene er fremtidens fagarbeider, Krøderen Elektro AS mener det er meget viktig at den enkelte opplever det fra første dag.

Krøderen Elektro AS er opptatt av å dele sine erfaringer med andre, både konkurrenter, andre bransjer og øvrige som kan ha lærdom av bedriftens erfaringer og arbeidsrutiner.

Bedriften har brukt betydelig tid på å dele kunnskap! Krøderen Elektro er medlem av Elfagenes opplæringskontor.»

Albjerk Bil Drammen

Albjerk Bil Drammen har i perioden 2013-2015 tatt inn 12 lærlinger og en lærekandidat. Albjerk har valgt å se utover de tradisjonelle bilfagene og har i år tegnet lærekontrakt i salgsfaget!

Bedriften har gode systemer som ivaretar opplæringen av lærlingene og mange av lærlingene avlegger fagprøven med resultatet «bestått meget godt».

Albjerk er en samarbeidspartner for de videregående skolene og tar imot lærere på hospitering og har stort omfang av utplasserte elever i faget Prosjekt til fordypning.

Albjerk Bil, Drammen er medlem av Bilbransjens opplæringskontor i Buskerud og har deltatt i utviklingen av instruktørkursene som opplæringskontoret tilbyr sine medlemsbedrifter.»

- Vi i Buskerud fylkeskommune er stolte over å samarbeide med slike lærebedrifter, avslutter Olav Horne.


Publisert 28. januar 2016, oppdatert 28. januar 2016.