Innfører nye fraværsregler fra skolestart

Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke får karakter i faget.

Fra skolestart blir det innført fraværsgrense i videregående skole.

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

Grunnlag for vurdering i fag (Opplæringsloven)

- Over 9 000 elever går på våre skoler og det er viktig at elevene og foreldrene blir informert om fraværsgrensen og hva den innebærer.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune

Les også: Ofte stilte spørsmål om ny fraværsregel

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne.

Jan-Helge AtteråsHensikten med de nye reglene er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Fylkesutdanningssjefen sier fylkeskommunen satser på mange ulike grep for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

- Vi vet at forebygging av frafall og fravær henger sammen. Skolene våre arbeider hele tiden med å følge opp elever og forhindre frafall.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef  i Buskerud fylkeskommune

Les også: Økning i antall elever som fullfører videregående i Buskerud

Elever som totalt sett har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget.

- Dersom fraværet er mellom 10 og 15 prosent åpner de nye reglene for at rektor kan bruke skjønn slik at elever i visse tilfeller likevel kan få karakter, sier Atterås.

Fylkesutdanningssjefen understreker at eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

De gyldige grunnene til å være borte fra skolen, er:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se konsekvensene av regelendringene.

Forslaget om å innføre av fraværsgrense i videregående opplæring var på høring i 2015. Et klart flertall av høringsinstansene ønsket å innføre en nasjonal fraværsgrense.


Publisert 15. august 2016, oppdatert 15. august 2016.