Inviterte 1 300 til bursdagsfest

Drammen videregående skole markerte 200 år i kunnskapens tjeneste med stor jubileumsforestilling i Drammenshallen.

- Drammen videregående skole gir oss en arena til å oppdage oss selv.

Nariman Hame (17), elevrådsleder ved Drammen videregående skole

14. september 1816 fikk Drammen sin offentlige lærde skole ved kongelig resolusjon.

Dette var svært tidlig og hang sammen med at byen ble regnet som en av landets viktigste.

Nøyaktig 200 år senere markerte Drammen videregående skole jubileet med en storstilt bursdagsfest i Drammenshallen for 1 300 elever!

- Dette ble en skikkelig bursdagsfest! Jeg er overveldet.

Kristine Novak, rektor Drammen videregående skole

Elevene bidro selv med underholdning under bursdagsfesten, og i tillegg til hilsner fra ordføreren i Drammen, fylkesutdanningssjefen i Buskerud og rektor, så var den en rekke videohilsener på storskjerm fra tidligere elever og samarbeidspartnere i utlandet.

Rektor Novak forteller at de i løpet av jubileumsuka har en rekke arrangementer på skolen.

Les også: Program jubileumsuka 12. - 17. september 2016

- Vi har i forbindelse med jubileumsuka inspirasjonsforedrag hver formiddag, og alle elevene er med på alt, sier Novak.

Kristine Novak og Nariman Hame
Rektor Kristine Novak og elevrådsleder Nariman Hame i Drammenshallen onsdag formiddag.

- Åpner muligheter

I 1816 hadde skolen 12 elever, bare gutter. I dag har skolen 1 300 elever og jentene er i flertall.

Gjennom disse 200 årene har skolen utdannet om lag 30 000 ungdommer. Det tilsvarer nær halvparten av Drammens nåværende befolkning.

Rektor Kristine Novak sier visjonen for skolen i jubileumsåret er at Drammen videregående skole åpner muligheter.

- Elevene skal oppleve at årene her på skolen gjør dem bedre forberedt til å stake ut kursen i egne liv, sier Novak.

- Vi ønsker at skolen skal fungere som en døråpner til framtida.

Kristine Novak, rektor

Av de 200 årene som Drammen videregående skole har eksister, har elevrådet eksistert i 52 år.

- Det å være ungdom i dag på en slik skole er veldig flott. Det er mange varierte fag der vi kan kombinere interesser med skole, og det er veldig bra, sier Nariman Hame (17), leder av elevrådet ved skolen.

- Disse tre årene på Drammen videregående skole er de viktigste årene i vårt liv.

Nariman Hame (17), elevrådsleder

Stolt skoleeier

Det er Buskerud fylkeskommune som eier Drammen videregående skole. Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås sier det er en stor og kraftfull skole som virkelig bidrar til å utvikle samfunnet vårt.

- Det skjer både gjennom at ungdom får kunnskap og ferdigheter for å komme videre i livene sine, men også at de får kunnskap og ferdigheter for å tenke kritisk til hvordan samfunnenet skal forandres og fornyes i fremtiden. De to tingene må man jobbe med samtidig hele tiden, sier fylkesutdanningssjefen. 

- Vi vet at skolen former våre liv. Det er vårt ansvar å bidra til at elevene kan nå sine mål gjennom skolegang.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

Drammen videregående på Strømsø

Drammen videregående skole har gjennom årene løp har mange forskjellige navn, men Drammen har alltid vært en del av navnet, og geografisk har skolen hele tiden ligget innenfor et lite område på Strømsøsiden.

Den første skolen holdt til i det gamle Strømsø rådhus i Tollbugata. I 1861 flyttet skolen til nyoppført bygning nærmere Strømsø torg. Tilbygg ble reist i 1908.

I 1956 flyttet skolen over til de nåværende lokalene på Marienlyst. I 2012 tok ansatte og elever i bruk nybygget som fylkeskommunen hadde bruk 275 millioner kroner på.

Novak sier et 200-årsjubileum kan fungere som en overgang mellom fortid og framtid.

- Det er en anledning til å stoppe opp og se tilbake på en begivenhetsrik historie som vi kan være stolte av, før vi igjen retter blikket framover, avslutter rektor Kristine Novak


Publisert 14. september 2016, oppdatert 14. september 2016.