Kommunene i Buskerud vil østover

Regionreformen: Buskerud fylkeskommune har fått klare svar fra kommunene om hvilke fylker som er aktuelle for sammenslåing.

Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune skal onsdag 31. august velge retning for videre samarbeid om en større region.

I den forbindelse har fylkeskommunen bedt kommuner/regionråd i Buskerud om råd om hvilken retning Buskerud fylkeskommune bør gå.

Les også: Ønsker kommunenes råd om retning

Bakgrunnen for at politikerne behandler saken er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

Det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver.

Slik svarte kommunene

Det har kommet inn 17 innspill fra kommuner/regionråd i Buskerud før fylkestingets behandling:

 Kommune/region  Retning  Kommentarer
Nedre Eiker kommune Akershus og Østfold Vil ikke være aktuelt med overgang til annen region/ fylke selv om Buskerud går mot Vestfold og Telemark
Hurum kommune
Ikke legge føringer for andre kommuner   Blir en del av Akershus fylkeskommune i den nye storkommunen
Ringerike kommune  Akershus   
Rollag kommune  Ikke grunnlag for å peke på den ene eller andre retningen  Overrasket over at å stå alene ikke er et alternativ i prosessen. Henstilling til fylkestinget om å arbeide for at Rollag og Numedal ikke blir en ubetydelig utkant i en enorm region. 
Drammen kommune  Akershus og Østfold   Drammen vil vurdere muligheten for en grensejustering som inkluderer Drammen i en ny Akershus region hvis Buskerud går mot Vestfold og Telemark.
Øvre Eiker kommune  Akershus og Østfold  Øvre eiker ser det som en stor fordel dersom Vestfold også blir med i den nye regionen. 
Ringeriksregionen  Akershus   
Hallingdalsregionen  Vestfold, Asker og Bærum  Regionrådet ser at alternativ Buskerud er et godt alternativ for Hallingdal. Kunnskap og muligheter som fjellregionene har, må løftes fram i kommende prosesser. 
Lier kommune  Akershus og Østfold   
Modum kommune  Akershus og Østfold  Ser det som en stor fordel at Vestfold også blir med i en ny region 
Krødsherad kommune  Deler av Akershus ( kommunene vest og nord for Oslo til og med Ullensaker), Buskerud og Vestfold. Anbefaler ikke at Østfold går inn i en ny region  Opptatt at kommunen ikke blir en grensekommune og en utkant i en ny region. I forhold til størrelse på en ny region ønsker formannskapet at regionen ikke skal bli så stor at man mister kontakten med kommunenivået fordi man må etablere store byråkratiske organisasjoner.
Nore og Uvdal kommune  Vestfold og Telemark   
Ål kommune     Slutter seg til regionrådet for Hallingdal sin uttalelse.
Hol kommune  Buskerud er et godt alternativ alene.
Vestfold, Asker og Bærum 
Statlig regioninndeling må i størst mulig grad samsvare med folkevalgt regionalt nivå. Fylkesmann og folkevalgt regionalt nivå må ha felle inndeling. 
Kongsberg kommune  Akershus og Oslo er de viktigste å knytte seg til i tillegg til Vestfold  Skal reformen ha mening må Stortinget rydde opp i oppgavefordelingen mellom statens regionale forvaltninger. Forvaltningsoppgaver bør på regionalt nivå tillegge de folkevalgte regionene, og Fylkesmannens oppgave konsentreres til tilsyn og kontroll. Flere oppgaver må flyttes fra statlig til regional styring.
Sigdal kommune  Akershus, Østfold og evt Vestfold  Sigdal kommune ønsker ikke å være en grensekommune i en ny region, siden kommunen har samarbeid med Modum, Krødsherad, Ringerike, Drammen og Kongsberg. 
Røyken kommune  Akershus og Østfold  Vil etter kommunesammenslåingen med Asker og Hurum tilhøre samme region som Asker, Akershus fylke. 

- Takk til kommuner og regioner for alle innspill! Vi tar dette med oss i det videre arbeidet, slik at vi får et best mulig grunnlag når vi skal velge retning.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

I oktober skal fylkestinget eventuelt vedta intensjonsavtale om deltakelse i en større region.

I desember 2016 skal fylkestinget ta endelig avgjørelse om regiontilknytning.

Stortinget vil ha tre folkevalgte nivåer

Stortinget 

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

  • Stat
  • Fylke/region
  • Kommune

Med dette som utgangspunkt mener regjeringen tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner.

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver


Publisert 29. august 2016, oppdatert 27. september 2016.