Kunståpning på Hønefoss videregående skole

Pingviner inntar skolen! I «Keiserpingvin» er det en bensintank fra en Tempo Corvette som har fått et nytt liv.

Fredag var tiden inne for å feire kunsten på Hønefoss videregående skole. I skolens midttime samlet skolens elever, ansatte, kunstnerne bak verkene og kunstutvalget seg til en felles markering.

Parallelt med byggingen av skolen har et kunstutvalg arbeidet fram en kunstplan og hatt ansvar for å få fram gode kunstprosjekter.

Med bakgrunn i at Hønefoss skole er en yrkesfaglig skole er det lagt vekt på å finne kunst hvor godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket og eksponeres som en kvalitet.

Pingvin Hønefoss vgs

Hugget i stein

På skolens uteområde var det planlagt et amfi som også ble innlemmet i kunstplanen.

Da det ble invitert til prekvalifisering meldte hele 73 interesserte kunstnere seg, hvorav 5 kunstnere ble invitert til å delta i en lukket konkurranse.

Hans Martin Øien gikk av med seieren og står bak skolens hovedverk.

Amfiets utforming er inspirert av et gjenglemt brettet ark og har tittel etter Øivind Hånes' dikt «Før elvenes tid», og som nærmest vokser ut av steinen.

Under åpningen beskrev Øien prosessen fra idé og utforming til steinhogging i Kina og frakt av 50 tonn tilhogde elementer som er kilt på plass med presisjon ved skolens inngangsparti.

Buskeruds største maleri?

Esther Bjørneboe står bak verket «Et annet sted» som antagelig må være et av fylkets største malerier med sine 11 ganger 3.6 meter. Maleriet er malt bak på plexiglass og er integrert inn glassveggen i skolens inngangsparti.

Under åpningen hvor elevene var tilstede og fikk høre kunstnernes egne introduksjoner til verkene forklarte Bjørneboe at hun tenkte at uansett hvilket håndverk man skal utføre så tar man ting med seg fra virkeligheten og tolker det inn i sitt eget arbeid.

Pingviner inntar skolen

En tydelig stolt rektor, Olav Bråten påpekte hvor viktig kunst og gode rom er i en travel skolehverdag og sier at det er spesielt hyggelig at en tidligere elev ved skolen, Ketil Aschim, er representert med verket «Keiserpingvin».

Aschim som jobber med metall bruker ofte deler av kjente gjenstander og kombinerer dem til nye uttrykk. I «Keiserpingvin» er det en bensintank fra en Tempo Corvette som har fått et nytt liv.

I verket «Surdi-Mutus» av Regien Cox er også kjente gjenstander kombinert, en sementblander og en hel koloni av små lekepingviner.

Gammelt bestikk har fått nytt liv

Kunstneren Toril Bonsaksen ba elever og lærere ta med seg gammelt bestikk og fikk inn 30 kg kniver, skjeer og gafler.

Verket «Besatt» har form som en lenestol og er i sin helhet er formet av gammelt bestikk. Her er det lett å få minner om besøk hos bestemor eller tur til hytta og verket troner nå i skolens kantine.

Aper i trappa

Aper Hønefoss vgs

Andrea Scholze har laget sju aper i leire som har tilnærmet naturlig størrelse. De har nå fått plass i skolens amfi og under åpningen beskrev kunstneren hvordan hun arbeidet med alle sju apene på samme tid og hvordan de vokste fram som en flokk i hennes atelier.

Buskerud fylkeskommune setter av inntil 1,5 % av byggebudsjett til kunstnerisk utsmykking og har i tillegg fått statlige støtte fra Kunst i offentlig rom (KORO) til dette prosjektet.


Publisert 8. februar 2016, oppdatert 8. februar 2016.