Ledige skoleplasser 2016/2017

Søkere som ikke har fått tilbud om skoleplass, eller som ikke har søkt om skoleplass før, kan kontakte skolene om skoleplass snarest.

Søkere til Videregående trinn 1 må vise vitnemål fra grunnskolen og søkere til videregående trinn 2 og 3, må ha fullført kvalifiserende programområde. Kompetansebevis må forevises på skolen før skoleplass blir tildelt. Søkere som ikke er norske statsborgere må i tillegg fremlegge oppholdstillatelse.

Hovedutvalget for utdanning i Buskerud har vedtatt at ledige plasser på Videregående trinn 1 er forbeholdt søkere med ungdomsrett eller voksne søkere med rett til videregående opplæring etter § 4A-3.

 

Oversikt over programområder hvor det er ledige plasser eller få på venteliste:

Gol vidaregåande skule
Tlf: 32 07 35 00 

Vg1 Restaurant og matfag
Vg2 Drama
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg3 Drama
Vg3 Medier og kommunikasjon

Ål vidaregåande skole
Tlf: 32 08 45 00
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
Vg1 Elektrofag
Vg1 Service og samferdsel
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Naturbruk, Fjellandbruksskolen
Vg1Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Barne- og ungdomsarbeider
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Elenergi
Vg2 Landbruk og gartnernæring
Vg2 Salg, service og samferdsel
Vg2 Industriteknologi
Vg2 Kjøretøy
Vg3 Påbygg generell studiekompetanse
Vg3 Påbygg generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse
Kongsberg videregående skole
Tlf: 32 86 76 00 
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Naturbruk
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Design og tekstil
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Musikk, dans, drama
Vg2 Plast- og kompositt
Vg2 Skogbruk
Vg2 Ur- og instrumentmaker
Vg3 Automatiseringsfag
Vg3 Dataelektronikerfag
Vg3 Idrettsfag
Vg3 Musikk, dans, drama 
Numedal videregående skole
Tlf: 32 74 49 50
Vg1 Bygg og anleggsteknikk
Vg1 Helse- og omsorgsfag
Vg1 Service og samferdsel
Vg1 Teknikk og ind. produksjon
Vg2 Helsearbeiderfag
Vg2 Salg, service og sikkerhet
Ringerike videregående skole
Tlf: 32 10 99 10 
Vg1 Service og samferdsel
Vg1 Studiespesialisering  
Vg2 Studiespesialisering 
Vg2 Musikk 
Vg3 Musikk 
Vg3 Studiespesialisering  
Hønefoss videregående skole
Tlf: 31 00 27 00
Vg1 Kunst, design og arkitektur
Vg1 Medier og kommunikasjon
Vg1 Restaurant og matfag
Vg2 Klima, energi og miljøteknikk
Vg2 Data og elektronikk
Vg2 Elenergi
Vg2 Formgivingsfag
Vg2 Produksjons- og industriteknikk
Vg2 Interiør og utstillingsdesign
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg2 Kokk- og servitørfag
Vg3 Formgivingsfag
Vg3 Medier og kommunikasjon
Vg3 Utstillingsdesign
Eiker videregående skole
Tlf: 32 25 02 40 
Vg1 Design og håndverk
Vg2 Interiør og utstillingsdesign
Vg2 Realfag
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi
Rosthaug videregående skole 
Tlf: 32 22 21 00 
Vg1 Naturbruk
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Studiespesialisering
Vg1 Service og samferdsel
Vg2 Service og samferdsel
Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Idrettsfag
Vg2 Arbeidsmaskiner
Vg2 Byggfag
Vg2 Anleggsgartner
Vg2 Hest og hovslagerfag
Vg3 Studiespesialisering
Vg3 Medier og kommunikasjon
Vg3 Idrettsfag
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
Drammen videregående skole
Tlf: 32 26 28 00 
Vg2 Realfag – forskerlinje
Vg2 Språk, samfunnsfag, økonomi med fokus på internasjonalisering
Vg3 Formgivingsfag
Vg3 Språk, samfunnsfag, økonomi med fokus på internasjonalisering
Vg3 Realfag - forskerlinje 
Åssiden videregående skole
Tlf. 32 24 61 00 
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Restaurant og matfag
Vg2 Byggteknikk
Vg2 Klima, energi og miljøteknikk
Vg2 Helsearbeiderfag           
Vg2 Hudpleie
Vg2 Industriteknologi
Vg3 Interiør
Vg3 Hudpleier
Vg3 Tannhelsesekretær
Vg3 Apotekteknikk
Vg3 Medier og kommunikasjon
Lier videregående skole
Tlf: 32 22 05 00

Vg1 Design og håndverk
Vg2 Blomsterdekoratør
Vg2 Helsearbeiderfag 

St. Hallvard videregående skole  
Tlf: 32 24 01 00
Vg1 Dans
Vg2 Dans  
Vg2 Idrett     
Vg2 Musikk    
Vg3 Dans        
Vg3 Idrett       
Vg3 Drama    
Røyken videregående skole  
Tlf: 31 29 22 00
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Kunst, design og arkitektur
Vg2 Medier og kommunikasjon
Vg2 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering med formgivingsfag

Ung Invest
Arbeidsinstituttet Buskerud

AI-Ringerike 
Tlf: 32 26 12 50   
AI-Midtfylket 
Tlf: 32 26 12 81
AI-Kongsberg 
Tlf: 32 26 12 80
AI-Drammen 
Tlf: 32 26 12 00 

Ta kontakt

 

Oppfølgingstjenesten i Buskerud

Ungdom med opplæringsrett som ikke er i opplæring/utdanning dette skoleåret, oppfordres til å ta kontakt med oppfølgingstjenesten (PPOT) for råd og veiledning. 

PPOT Ringerike/Hole - Tlf: 32 80 89 20
PPOT Kongsberg/Numedal - Tlf: 32 86 82 70
PPOT Hallingdal - Tlf: 32 02 95 20 
PPOT Nedre Buskerud - Tlf: 32 80 86 50


Publisert 31. august 2016, oppdatert 1. september 2016.