Løfter fram Buskeruds ordning med mobbeombud i ny rapport

- Jeg tror noe av nøkkelfaktoren til vår suksess i Buskerud er at fylkespolitikerne har latt ordningen gjelde hele det 13-årige skoleløpet, sier mobbeombud Bodil J. Houg.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert prøveordningen med mobbeombud i fylkeskommunene Buskerud, Østfold, Nordland og Hordaland.

Les rapporten: Evaluering av prøveordning med mobbeombud

Målet med prøveordningen (2014 - 2016) har vært å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø.

Les ogsåDette sier loven om psykososialt miljø

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud. Prøveordningen med et eget mobbeombud i Buskerud fylkeskommune ble etablert i 2013, men ble allerede i 2015 videreført som et permanent tilbud i fylket.

Les også: Mobbeombudet og fylkestinget vant årets Trygg bruk-pris

Ordningen i Buskerud løftes fram i evalueringen fra Telemarksforskning.

- Jeg tror noe av nøkkelfaktoren til vår suksess i Buskerud er at fylkespolitikerne har latt ordningen gjelde for hele det 13-årige skoleløpet, ikke bare for videregående.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud fylkeskommune

Ansvar for hele utdanningsløpet

- Dette støttes i rapporten. Anbefaling til videreføring er at man nettopp bruker hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående, sier hun.

Houg mener man må starte det forebyggende arbeidet i tidlig alder.

- De fleste sakene om mobbing, det viser elevundersøkelsen, kommer fra 6., 7. og 9. klasse, sier Houg.

- Tegnene kan man finne mye før. Videregående skole må rydde opp i saker som ikke er håndtert på en god måte på barne- og ungdomsskole, mener mobbeombudet i Buskerud.

Houg mener det er viktig å etablere en fagkultur.

- Dette er vi i gang med i Buskerud ved skolering av den kommunale- og fylkeskommunale PP-tjenesten, forklarer hun.

-Arbeidet vi har gjort i Buskerud er nybrottsarbeid, og det foreligger også en rapport om dette som viser at dette har hatt stor positiv effekt, sier hun. 

- Tilbudet er gratis, og jeg kommer gjerne rundt til skoler for å møte skoleledere, lærere, elever og foreldre.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud fylkeskommune

Les også: Mobbeombudet debuterer med bok om mobbing

Mobbeombudene i fylkene som er omtalt i rapporten kan vise til konkrete forbedringer i skolenes arbeid med mobbeforebygging, som for eksempel økt kompetanse hos Elevinspektørene og styrking av internkontrollsystemer.

Mobbeombudene benytter ofte konkrete mobbesaker som en inngang til å bistå skolene til å etablere bedre rutiner for mobbeforebygging.

Sissel Urke og Bodil J. Houg
Fra venstre Sissel Urke (V) og Bodil J. Houg med diplomene etter utdelingen av Trygg bruk-prisen 2015.


Publisert 26. oktober 2016, oppdatert 25. januar 2018.