Mer kraftsats i Buskerud

Hvordan produsere mer klimavennlig kraft i Norge og regionen? Det var temaet da over 150 mennesker var samlet på næringslivsseminaret på Vikersund.

Fra venstre generalsekretær i Wc Vikersund- Tone Kjemperud Kristiansen og Birger Holt, leder for prosjekt og utvikling i EB.
Fra venstre Birger Holt, leder for prosjekt og utvikling i EB, fylkesordfører Roger Ryberg og generalsekretær i Wc Vikersund- Tone Kjemperud Kristiansen.

Som en følge av den kraftige nedgangen i offshore industrien står landet overfor en betydelig omstilling.

Sammen med representanter for næringslivet og vertskommunen Modum tok Buskerud fylkeskommune initiativ til en konferanse fredag 12. februar der temaet var brobygging mellom olje/gass, vannkraft og entreprenørbransjen.

Fornying og oppgradering av vannkraftverk er et område som er veldig aktuelt. Bedrifter og mennesker får arbeid samtidig som eksisterende vannkraftverk vil produsere mer klimavennlig kraft, til glede for Norge og resten av verden.

Hvordan få frem potensialet?

Norsk vannkrafthistorie bygger på en samfunnskontrakt mellom utbyggere, staten og de berørte lokalsamfunn, der fordelingen av verdiene har gjenspeilet bidragene til denne verdiskapingen.

- Buskerud er også et kraftfylke, og fylkeskommunen er også krafteier gjennom eierskap i EB sammen med Drammen kommune, og i vårt eget kraftselskap Vardar. Viktig at vi utnytter ressursene på en best mulig måte, sier han.

- Det kan vi gjøre ved en systematisk gjennomgang av alle kraftselskaper i Norge som er igjen av det grønne skiftet. I Norge og Buskerud er det et enormt potensialet for å ta ut mer grønn kraft. Det er mye verdiskaping i kraft, se bare på kraftverket Embretsfoss, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Med en investering på rundt 750 millioner økte de produksjonen fra 214 GWh til 354 GWh. Denne tilleggsproduksjonen gir også en merverdi for lokalmiljøet og regionen forøvrig.

Rammebetingelser for næringen

Verdiene må fortsatt være i kommunene, og her var det flere av foredragsholderne som påpekte nødvendigheten av at regelverket måtte oppjusteres og endres til det virkelighetsbildet vi nå har.

Beregning av kraftskatten var et av diskusjonstemaene. Viktig at kommunene ikke risikerer at konsekvensene for å si ja til utbygging medfører reduserte skatteinntekter.

- Ja, nå må staten kjenne sin besøkelsestid og lette beskatningen av kraftressursene. Vi trenger et nytt skatteregime der staten må kjenne et grønt ansvar, og samtidig ha en beregning som viser at kommunene ikke taper på dette. Det er viktig at vi som politikere legger til rette for rammebetingelser som gir muligheter for kraftnæringen. Beregning av kraftskatten er et eksempel på dette, og det er et tema som jeg vil løfte opp i dagens debatt med finansminister Siv Jensen.

Ren kraft må ha mindre skatt, og forurenset kraft som kullkraftverk i Europa må skattlegges mer, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 12. februar 2016, oppdatert 14. februar 2016.