Mobbeombudet og fylkestinget vant årets Trygg bruk-pris

Kronprins Haakon overrakte Trygg bruk-prisen til landets første mobbeombud, Bodil J. Houg, og fylkestinget i Buskerud fylkeskommune.

Trygg bruk-prisen deles ut hvert år for å hedre en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hverdag, og er ment inspirere andre til å gjøre det samme.

Tirsdag ettermiddag mottok Mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg og fylkestinget i Buskerud prisen for 2015 av kronprins Haakon under Safer Internet Day i regi av Medietilsynet.

- Det er veldig bra at dette er noe som står høyt på agendaen, og at det blir tatt ledelse på disse tingene. Det er viktig, sier kronprins Haakon.

- Vi må lytte til de unge som lever det digitale livet hver dag. Og så får vi voksne samarbeide på best mulig måte.

Kronprins Haakon

- Er kronprinsen flink til det?

- Jeg er kjempeflink! Neida, jeg kunne sikkert blitt bedre, men jeg synes dette er viktige temaer som det er bra at vi samles om her i dag, sier kronprinsen.

- Vi trenger et bredt samarbeid mellom ungdom, organisasjoner og myndigheter. Da kan vi få til noe bra, sier han.

Les også: Nye tall om digital mobbing: hvert fjerde barn mellom 9 og 16 har opplevd å bli utestengt på nett

Kronprins Haakon

Juryen begrunnelse:

«Mobbeombud Bodil Jenssen Houg får Trygg bruk-prisen 2015 for hennes engasjement og innsats for barn og unges psykososiale miljø og forebyggende arbeid mot mobbing på alle arenaer. Prisen deles med fylkestinget i Buskerud.

Fylkestinget i Buskerud mottar Trygg bruk-prisen 2015 for å ha vært en pådriver for etableringen av et eget mobbeombud i 2012.

Siden dette har ordningen vært til inspirasjon og etterfølgelse i hele landet når det gjelder helhetlig og systematisk arbeid mot mobbing på alle arenaer for barn og unge.»

Landets første mobbeombud

Sissel Urke og Bodil J. Houg
Fra venstre Sissel Urke (V) og Bodil J. Houg med diplomene etter utdelingen av Trygg bruk-prisen 2015.

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud etter at Buskerud fylkeskommune opprettet stillingen for å jobbe mot mobbing i skolen.

- Buskerud fylkeskommune har vært modige, og mot trengs i disse sakene, sier Mobbeombud, Bodil J. Houg.

- Jeg er ansatt i fylkeskommunen og med ansvar for de videregående skolene, men jeg har fått lov til å jobbe for hele utdanningsfeltet, understreker Houg.

Skal man se mobbing under ett så må man jobbe for hele skolefeltet. Man kan ikke begynne når de er 15 år.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud

- Jeg vil også takk alle ungdommene som deler historiene sine med meg, sier hun.

Houg deler Trygg bruk-prisen med fylkestinget i Buskerud.

- Tusen takk! Det er veldig stor stas, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren og medlem av fylkestinget i Buskerud.

- Det er ekstra stas at prisen går til et politisk organ og at den går til den som utøver politikken. Det er et viktig signal om hvor viktig begge elementene er.

Sissel Urke (V)

- Det er veldig gledelig å se at ordningen politikerne i Buskerud vedtok i 2012 er blitt til inspirasjon flere andre steder i landet. Det blir stadig flere mobbeombud, sier Urke.

- Satsingen har bidratt til å øke kunnskap og forståelse om mobbing som fenomen. Størrre bevissthet om barn og unge sin medvirkning, og tydelig forankring av ansvar i voksenmiljø, sier Sissel Urke.

Prisen er en pengepremie på 25 000 kroner i tillegg til et diplom. Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg bruk.

Trygg digital hverdag

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdager.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet Centre.

Medietilsynet Trygg bruk samarbeider med andre aktører både i Norge og internasjonalt, og arrangerer blant annet Safer Internet Day i februar hvert år.


Publisert 9. februar 2016, oppdatert 10. februar 2016.