Nesten 300 000 flere bussreiser

Nå virkelig svinger det i kollektivtrafikken i Buskerud. I løpet av 2016 har Brakar registrert litt over 281 000 flere bussreiser enn året før.

Totalt ble det foretatt nesten 11,5 millioner reiser med Brakar i 2016.

Det utgjør en vekst på hele 2,5 prosent. Samtidig øker tilfredsheten blant kundene fra 82 til 91 prosent.

- Vi hadde mål om å øke antall reiser med rundt 100 000 reiser i 2016. Gjennom hele året har vi sett at veksten blir større enn antatt, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

- Det er med stor glede vi slår fast at Brakar, i samarbeid med våre operatører Nettbuss og Norgesbuss, har levert langt over forventning i 2016.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

- Når kundetilfredsheten i tillegg for første gang passerer 90 prosent, kan vi ikke annet enn å si oss strålende fornøyd med året som gikk, sier Sundfjord.

Kollektivselskapet Brakar eies av Buskerud fylkeskommune (100 %).

- Dette er gode resultater! Det er gledelig å se at stadig flere velger bussen og reiser kollektivt!

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen

Brakar utvikling bussreiser

Brakar har siden 2014 gjennomført en del endringer i busstilbudet som etter hvert har gitt gode resultater. Utvikling i antall reiser understreker dette.

Flere avganger er finansiert ved hjelp av midler fra Buskerudbyen og Buskerud fylkeskommune. Men Brakar har også gjort justeringer for å optimalisere busstilbudet.

- Vår jobb er å få flest mulig reiser for de pengene vi har til rådighet sier Sundfjord.

-  Dette gjør at vi av og til må gjøre justeringer som slår dårlig ut for noen få, men som er kommer flertallet til gode, og på sikt gir flere reiser.

Vekst i Buskerudbyen

Veksten i Buskerudbyområdet er god og viser at satsingen fra Buskerudbyen og Buskerud fylkeskommune i 2016 gav resultater.

Økte midler til bedre busstilbud gir flere kunder. I Buskerudbyen har vi fått nærmere 250 000 flere reiser.

Det er kun Ringeriksområdet som går tilbake siste år. Her mener Brakar det fortsatt er nødvendig å gjøre endringer for å utnytte antall kjørte kilometer bedre. Dette skal Brakar jobbe med i 2017.

På linje 200 Hønefoss – Oslo har Brakar de fire siste månedene hatt en vekst på 2 prosent.

- Vi har snudd den negative utviklingen fra 2015 og våren 2016 hvor det var en tilbakegang på 3,3 prosent siden Brakar overtok linjen.

Rekordhøy kundetilfredshet

Kundenes tilfredshet med siste tur stiger fra 82 prosent tilfredshet i 2015, til 91 prosent i 2016. Brakar gjennomfører nesten 4 000 ombordintervjuer fortløpende gjennom året og måler en rekke tilfredshetskriterier. Tabellen under viser tilfredshet i de forskjellig områdene.

- Dette er veldig gode tall, sier Sundfjord. Det er ingen tvil om at sjåførene gjør en flott jobb ute på bussen.

- Vi vet imidlertid at oppfatningen av kollektivtilbudet blant de som ikke benytter buss er mye lavere. Det bidrar ikke til å få flere til å reise kollektivt, og dette skal vi jobbe med i tiden som kommer, sier han.

- Sammen med vår eier, Buskerud fylkeskommune, har vi ambisiøse planer for kollektivtilbudet i fylket vårt, og vi vet at økt satsing i områder med godt markedsgrunnlag samt bedre tjenester vil gjøre at flere velger å reise kollektivt, avslutter Terje Sundfjord.


Publisert 5. januar 2017, oppdatert 9. januar 2017.