Numedalsbanen gjenåpnet for godstrafikk

Klart for tømmertrafikk på Numedalsbanen: - Dette betyr mye for skogbruket og sikrer arbeidsplasser, sier Olav Skinnes (Sp).

Onsdag formiddag arrangerte Moelven Numedal, Viken Skog og Svene Pukkverk en «re-åpning» av Numedalsbanen.

- Vi er veldig glade for at banen er i drift igjen, det betyr mye for oss og næringslivet, sier direktør Rune Frogner ved Moelven Numedal.

-Når transportavstanden til markedet vårt i Sverige øker er det vanskelig for oss å se hvordan vi skulle greid oss uten banen.

Rune Frogner, Moelven Numedal

Moelven Numedal (bildet) har i dag 35 ansatte og produserer 150 000 kubikk sagtømmer.

Normalt går det ett tog ukentlig med henholdsvis tømmer og flis fra Flesberg til Sverige.

Moelven Numedal

Godstog sporet av

Numedalsbanen har vært ute av drift mellom Kongsberg - Flesberg etter at et godstog sporet av sør for Svene for to år siden.

- I dag ankom det første toget igjen til Numedalsbruket, og det betyr mye for næringene i regionen, sier fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp).

- Vi har et aktivt skogbruk i Numedal som produserer tømmer av god kvalitet, og banen sikrer at de når ut i markedet og får redusert transportkostnadene betydelig.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører 

Jernbaneverket har siden togavsporingen gjennomført store arbeider og brukt nær 60 millioner kroner på oppgradering av strekningen.

Fra tre til betong. Jernbaneverket har byttet ut 50 000 sviller på den 30 kilometer lange strekningen.

Jernbaneverket opplyser at de har gjort investeringen av hensyn til næringslivet og for å trygge arbeidsplassene i området.

Fra veg til bane

- Det er også en miljøgevinst her ved at man bruker jernbanen til godstransport, understreker Skinnes.

- Når man frakter over så lange avstander, så er det billigere for oss å bruke tog, men det er minst like viktig den miljøgevinsten samfunnet får ved at gods fraktes på bane, sier Rune Frogner.

- Et tømmertog tilsvarer drøyt 30 tømmerbiler.

Rune Frogner, Moelven Numedal

Skinnes sier det er behov for å sende tømmer og flis over stadig lengre avstander.

- Banen sikrer avkastningen for skogbruket i Numedal. Som Moelven Numedal selv poengterer så er det viktig å bli satset på, sier Skinnes.

- Kanskje dette betyr nye arbeidsplasser i framtida? spør Olav Skinnes.

- Det er uansett med på å sikre arbeidsplasser, og kanskje skape nye, sier Rune Frogner i Moelven Numedal.

- I tillegg til Moelven Numedal er Numedalsbanen også viktig for Svene Pukkverk som blant annet leverer pukk til Jernbaneverket, avslutter Olav Skinnes.

Når det gjelder Svene Pukkverk så ble strekningen Svene - Kongsberg tatt i bruk allerede høsten 2014, et halvt år etter togavsporingen.


Publisert 4. mai 2016, oppdatert 4. mai 2016.