Ny fagskoleutdanning: Natur- og kulturbasert entreprenørskap

Nå kan du bli Agrotekniker i natur- og kulturbasert entreprenørskap ved Ål vgs, avd Fjellandbruksskolen. Første kull starter høsten 2016.

Fagskoleutdanningen Natur- og kulturbasert entreprenørskap tilbys nå i samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Ål vidaregåande skole.

Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år med 10 samlinger pr. år.

Samlingene vil være på Ål vgs avdeling Fjellandbruksskolen (Lien). Skolen ligger på Torpo i Ål kommune.

Skolen tilbyr innkvartering under samlingene og vil søke å gjøre dette så rimelig som mulig.

Entreprenørskap

Mangesysleri er viktig på de norske bygdene og i grendene, ofte i kombinasjon med tradisjonell landbruksvirksomhet eller andre primærnæringer.

I undersøkelsen Trender i Norsk landbruk (2014) oppgir 52 % av norske gardbrukere at de driver en eller annen form for tilleggsnæring med utgangspunkt i garden sine ressurser.

Målet med fagskoleutdanningen Natur- og kulturbasert entreprenørskap er å bidra til vekst og gründerskap basert på lokale og regionale ressurser.

En agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap har etter endt utdanning spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer.

Studiet består av 4 emner;

  • Driftsledelse og økonomi
  • Fra idé til bedrift
  • Produksjon og salg av natur- og kulturbaserte tjenester og produkter
  • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Det legges opp til en variert arbeidsmåte der faglige utferder til aktuelle samarbeidspartnere blir en del av studiet.

Søknad

Ordinær søknadsfrist er 15. april 2016 og elektronisk søknad sendes til www.vigo.no

Søknad etter fristen sendes direkte til: Ål vidaregåande skole, Klokkarbakken 7, 3570 Ål.


Publisert 17. februar 2016, oppdatert 17. februar 2016.