Ny gang- og sykkelveg til skolestart

Offisiell åpning: - Barna som skal gå eller sykle mellom Gol sentrum og den nye skolen har nå fått en trygg og sikker skoleveg, sier Olav Skinnes (Sp) .

Tirsdag ettermiddag var det høytidelig åpning av den nye gang- og sykkelvegen i Gol.

Den nye gangvegen fra Hesla bru til skoleområdet ved Sislevegen er finansiert av Buskerud fylkeskommune og bygget av Statens vegvesen.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk på plass gang- og sykkelvegen til skolestart.

Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører

Viktig tiltak

Det var i forbindelse med handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017 at prosjektet ble foreslått som et viktig tiltak fra Gol kommunes side.

Mye trafikk på vegen- særlig mye tungtrafikk som skal over Golsfjellet , og det var dårlige forhold for gående og syklende.

Buskerud fylkeskommune tok prosjektet inn i handlingsprogrammet med en bevilgning på 15,2 mill kr (2015/2016).

540 barn går på den nye skolen (1. - 10. trinn) som har kostet over 200 millioner kroner.

- Barna som skal gå eller sykle mellom Gol sentrum og den nye skolen har nå fått en trygg og sikker skoleveg.

Olav Skinnes (Sp) fylkesvaraordfører

Takknemlig ordfører

Ordfører i Gol kommune Heidi Granli under åpningen av ny gang- og sykkelveg til Gol skule

Ordfører i Gol kommune, Heidi Granli under åpningen ved Gol skule tirsdag ettermiddag.

- Gratulerer er et godt og viktig vegprosjekt! Vi gleder oss til å ta i bruk den nye gangvegen som er blitt bred og sikker, sier ordfører i gol kommune, Heidi Granli (Ap).

- I Gol har det lengre vært en utfordring å tilby myke trafikanter fra vest en siker gang veg til aktiviteter i Hallingmo-området, fortsetter hun.

- Det har vært masse engasjement fra innbyggerne. Det vitner om at vi alle er opptatt av å sikre og trygge ferdselsårene.

Heidi Granli, ordfører i Gol kommune

- Prosjektet er to-delt; utbedring av kjørevegen opp til avkjørsel ved Petterbråten og bygging av ny gang/sykkelveg til skoleområdet ved Sislevegen, forklarer Skinnes.

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for å bygge og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs fylkesvegene.

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Statens vegvesen som administrerer drift, vedlikehold og utbyggingsprosjektene.


Publisert 15. august 2016, oppdatert 17. august 2016.