Ønsker kandidater til årets fylkeskunstner

Årets fylkeskunstner 2017 vil motta et stipend på 150 000 kroner fra Buskerud fylkeskommune.

- Er du årets fylkeskunstner, spør Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

Politikerne i hovedutvalget vedtok tirsdag ettermiddag å gjeninnføre stipendet årets fylkeskunstner i Buskerud.

- Hensikten med ordningen årets fylkeskunstner er å fremheve kjente kunstnere fra vårt fylke, og markere at Buskerud er et godt kulturfylke, sier hun.

Stipendet er på 150 000 kroner.

- Stipendet gjør at man kan fordype seg mer i sitt yrke, mener Kristensen.

- Kunstnere innenfor alle kunstarter skal kunne søke, og nå ønsker vi forslag på aktuelle kandidater, sier Kristensen.

Søknadsfrist: 1.oktober 2016.

Ordningen med å tildele en kunstner i Buskerud et arbeidsstipend eksisterte i årene 2008-2012. Det forrige hovedutvalget vedtok våren 2012 å avvikle ordningen.

Disse har vært fylkeskunstner i perioden ordningen eksisterte (2008-2012):

2008: Martin Myhr
2009: Lise Knudsen
2010: Anne Lise Berntsen
2011: Veslemøy Solberg
2012: Rita Engedalen


Publisert 27. januar 2016, oppdatert 27. januar 2016.