Ønsker kommunenes råd om retning

Regionreformen: Buskerud fylkeskommune vil ha råd fra kommuner/regionråd om hvilken retning Buskerud fylkeskommune bør gå.

Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune skal den 30. og 31. august velge retning for videre samarbeid om en større region.

Bakgrunnen for at politikerne behandler saken er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

Det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver.

To retninger

Naboprat med Akershus og Østfold

For Buskerud sin del er det foretatt utredninger og samtaler med både Telemark / Vestfold  og Akershus/Østfold om framtidig sammenslåing.

Å fortsette som eget fylke synes ikke å være et realistisk alternativ ut fra de signaler som foreligger.

Det er laget to utredninger som omhandler regionreformen i Buskerud:

Rapport om BTV – Buskerud, Telemark og Vestfold - er utarbeidet av Oxford Research og peker på at en større region vil kunne utløse et vekstpotensialet i næringslivet innenfor triangelet Kongsberg – Horten - Grenland.

Elles trekker rapporten fram sammenfall i statlig organisering, herunder Høgskolen, i BTV.

Rapport om ABØ  –Akershus, Buskerud og Østfold - er skrevet i felleskap av Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner.

Rapporten beskriver et stort felles bo- og arbeidsmarked i nedre deler av Buskerud mot Akershus og Oslo med tilsvarende pendling og felles transportutfordringer.

Det er også i denne regionen et tett næringssamarbeid som strekker seg fra Kongsberg mot Drammen – Asker - Bærum.

Ønsker råd

Buskerud fylkeskommune sender nå brev til kommuner/regionråd for å få råd før en gjør endelig vedtak om hvilken retning Buskerud fylkeskommune bør gå.

- Vi håper på flest mulig innspill for å skape grunnlag for en best mulig beslutning.

Georg N. Smedhus, fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune ønsker svar på følgende:

  1. Har din kommune/kommuneregion generelle synspunkter på regionreformen?
  2. Dersom det blir en regionreform; ønsker din kommune eller kommuneregion at Buskerud skal slå seg sammen med Vestfold og Telemark?
  3. Dersom det blir en regionreform; ønsker din kommune eller kommuneregion at Buskerud skal slå seg sammen med Akershus og Østfold?
  4. Dersom den foretrukne regioninndeling ikke blir valgt, vil det da være aktuelt å melde overgang til annen region/fylkessammenslutning?

Den enkelte kommune/kommuneregion velger selv hvordan denne henvendelsen besvares, politisk eller administrativt.

Frist for tilbakemelding til postm...@bfk.no er 20. august, men gjerne før sommerferien om det lar seg gjøre.

Stortinget vil ha tre folkevalgte nivåer

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer.

  • Stat
  • Fylke/region
  • Kommune

Med dette som utgangspunkt mener regjeringen tiden er moden for en reform som gir større og mer funksjonelle regioner.

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Den regionale inndelingen må være i samsvar med de samfunnsutfordringer som regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse.

Velger retning etter sommerferien

Med bakgrunn i videre drøftinger med Vestfold og Telemark – BTV og Akershus og Østfold – ABØ og innspill fra kommunene, skal fylkestinget i Buskerud fylkeskommune den 30. og 31. august velge retning for videre samarbeid om en større region.

I oktober skal fylkestinget eventuelt vedta intensjonsavtale om deltakelse i en større region.

I desember 2016 skal fylkestinget ta endelig avgjørelse om regiontilknytning.


Publisert 23. mai 2016, oppdatert 27. september 2016.