Politikerne vil ha fire lensmanns- og politistasjonsdistrikter i Buskerud

Høringsuttalelse Sør-Øst politidistrikt: - Vi forventer et nært og synlig politi som kan rykke raskt ut til innbyggerne våre, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Sør-Øst politidistrikt har denne høsten hatt ute på høring organisering av tjenestesteder i forbindelse med nærpolitireformen.

Buskerud tilhører distriktet Sør-Øst som dekker fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud samt Jevnaker kommune i Oppland.

- Fylkespolitikerne vil ha Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal som lensmanns- og politidistrikter, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

- Og vi ønsker to geografiske driftsenheter i henholdsvis Drammen og Hønefoss. Når det gjelder lokalisering av tjenestestedene (lensmannskontorene) så må det avgjøres i nært samarbeid med kommunene, sier Ryberg.

Det var fylkesutvalget som i sist møte vedtok høringssvaret fra fylkeskommunen.

Polititjenestemenn
Foto: Politiet

Målene med nærpolitireformen er:

  • Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig
  • Et nærpoliti kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og
  • sikre innbyggernes trygghet
  • Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor
  • Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljø som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer

- Vi forventer et nært og synlig politi som kan rykke raskt ut til innbyggerne våre.

Roger Ryberg (ap), fylkesordfører

Politimesteren i Sør-Øst sin endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og
tjenestesteder skal sendes Politidirektoratet innen 15. desember.

Politidirektoratet beslutter inndeling i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer og politistasjoner.


Publisert 8. desember 2016, oppdatert 8. desember 2016.