Raset på fv. 285: Arbeidene etter raset er i full gang

–Vi skal i gang med å fjerne masser i vegen rundt rasstedet. Vi må fjerne disse slik at vi kommer ned til fjell som er av så god kvalitet at det kan bygges ny veg på, sier Anita Tveiten, byggeleder i Statens vegvesen.

Kraftig nedbør i begynnelen av august førte til at fylkesveg 285 Ringeriksvegen ble stengt for trafikk etter at ca. 60 meter av fylkesvegen raste ut.

– Vi skal i gang med å fjerne masser i vegen rundt rasstedet. Vi må fjerne disse slik at vi kommer ned til fjell som er av så god kvalitet at det kan bygges ny veg på, sier Anita Tveiten, byggeleder i Statens vegvesen.

Etter dette skal Vegvesenet bruke en drone for å scanne området for så å lage en digital modell. Denne skal brukes for å gjøre en vurdering av hvordan vegen skal bygges opp igjen.

Siden raset gikk har Vegvesenet brukt tid på sikre rasstedet.
–Vi har rensket fjellet, satt inn bolter og satt opp nett slik at det er trygt for de som skal jobbe der, fortsetter Tveiten.

Massene vegen var bygd opp av, kan ikke brukes videre. Etter raset er de rett og slett ikke stabile nok.

Ber publikum holde seg unna

Entreprenøren som jobber på stedet må ofte be publikum om å forlate området.

- Det er viktig at publikum respekterer at det er et anleggsområde. Det er farlig å bevege seg forbi sperringene, avslutter Tveiten.


Publisert 29. august 2016, oppdatert 29. august 2016.