Regionreformen: Enige om fellesnemd for å jobbe videre med Viken

Forhandlingsutvalgene fra Akershus, Buskerud og Østfold er enige om å nedsette en fellesnemd. Den skal arbeide videre med sammenslåing hvis fylkestingene før nyttår blir enige om at regionen Viken skal se dagens lys.

Tirsdag var politisk ledelse for de tre fylkene samlet i Sarpsborg.

Forhandlingene om Viken går nå inn i sluttfasen, og denne gang var politiske visjoner, forholdet til Oslo, skoler, ansatte og prosjektledelse blant mange temaer som sto på agendaen.

Blir forhandlingsutvalgene enige om et sluttdokument, går sammenslåingen til behandling i de tre fylkestingene som skal si ja eller nei til Viken allerede i desember.

– Jeg synes forhandlingene går veldig bra. Jeg er helt overbevist om at Viken er riktig for Østfold. Vi opplever at vi har lite gjennomslag på riksplan som Østfold alene, vi må inn i et større enhet hvis vi skal ha det trykket vi trenger.

Ole Haabeth (Ap), Østfolds fylkesordfører 

Under møtet i Sarpsborg ble forhandlingsutvalgene fra de tre fylkene enige om å oppnevne en fellesnemnd bestående av 38 medlemmer, henholdsvis 11 medlemmer fra Buskerud og 11 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.

Akershus skal ha leder av fellesnemda. Den skal ha som oppgave å forberede detaljene i den nye organisasjonen.

Blant annet skal den etter planen ansette en prosjektleder som skal lede sammenslåingsprosessen i det daglige. Men den politiske myndigheten i hver enkelt sak blir liggende i fylkestingene frem til en sammenslåing eventuelt er et faktum i 2020.

En del av formiddagen tirsdag ble brukt til å diskutere hva som skal være selve visjonen for og målsetningen med den nye regionen. Og om hvordan dette skal formuleres.

– Vi må være veldig tydelig på hvorfor Viken gir oss av merverdi. Vi må klare å være både visjonære og konkrete.

Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, mener at det visjonære og politiske limet i Viken blant annet må handle om det grønne skiftet og at Viken kan gå i front på miljø:

– Miljøpartiet De Grønne har lagt frem ti miljøkrav til Viken. Her synes jeg det er mange gode formuleringer vi kan bygge videre på når måltekstene nå skal utformes.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Etter lunsj fikk de tre fylkenes en grundig innføring i hverandres skoleinvesteringer i årene som kommer. Akershus, Buskerud og Østfold har over 1,1 millioner innbyggere – og nær ti milliarder kroner skal brukes de neste årene i nye skolebygg i det som kan bli Viken.

– For vårt vedkommende handler det om å få aksept for investeringene vi har planlagt her i Østfold og spesielt i Frederik II videregående skole, sier Ole Haabeth.


Publisert 19. oktober 2016, oppdatert 19. oktober 2016.