Røyken kommune signerte Buskeruds første sykkelbygdavtale

- Sykkelbruken i Røyken skal øke med 25 prosent innen 2020, sier ordfører Eva Norén Eriksen i Røyken kommune.

Røyken kommune har satt sykkel på dagsorden.

Kommunestyret har vedtatt Det store gang- og sykkelvegløftet i 2014 - 2018. I løpet av denne perioden skal det settes av 50 millioner kroner til regulering, grunnerverv, opparbeidelse og delfinansiering av gang- og sykkelveger.

Mandag 17. oktober signerte ordfører Eva Norén Eriksen en avtale med Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen om å bli såkalt sykkelbygd.

- Fantastisk at vi har blitt en sykkelbygd!

Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken kommune

- Jeg ønsker at flere av oss som bor og jobber i Røyken bruker sykkel i det daglige, fortsetter ordføreren.

- Jeg håper også at vi nå får flere og bedre sykkelveger i kommunen, og at vi i dette samarbeidet får hjelp fra fylkeskommunen og Vegvesenet til å se muligheten for å få det bedre, sier Norén Eriksen.

Ordføreren forklarer at det i løpet av perioden skal det settes av 50 millioner kroner til regulering, grunnerverv, opparbeidelse og delfinansiering av gang- og sykkelveger i Røyken kommune.

Elever sykler ved Midtbygda skole i Røyken
Elever ved Midtbygda skole i Røyken øver seg på sykling. Foto: Midtbygda skole

Ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk

En sykkelby/bygd-avtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode.

- Røyken kommune ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle, og det synes vi er veldig bra.

Olav Skinnes (Sp), leder hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen

Formålet med en slik avtale er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur.

For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel.

Sykkel skal bli det foretrukne transportmiddel

- Vi er opptatt av at vekst i personbiltrafikk skal tas av sykkel, gange og kollektiv, fortsetter Skinnes.

- Det er viktig å ta ansvar for holdninger hos skolebarn, fra barneskole til videregående skole.

Olav Skinnes (Sp)

Skinnes håper dette kan påvirke foreldre til ikke å kjøre barna til skolen, og få dem til å sykle dersom det er mulig.

Han ønsker også å utfordre bedrifter til å stimulere ansatte til å sykle.

Buskerud fylkeskommune har fra før av inngått sykkelbyavtaler med Drammen, Kongsberg og Hønefoss.

Røyken blir den første sykkelbygda.

Sykkelbygdavtalen vil tilføre ressurser, kompetanse og samarbeid i arbeidet med å legge bedre til rette for sykkel.

Siden 2011 har Røyken kommune vært medlem av sykkelbynettverket som organiseres av Statens vegvesen, Region sør.


Publisert 18. oktober 2016, oppdatert 18. oktober 2016.