Ryberg ny leder i europeisk organisasjon

- Dette gir muligheter til å medvirke og påvirke prosesser som er viktige for oss, sier nyvalg leder Roger Ryberg.

I forbindelse med årskonferansen til BSSSC i Finland ble det markert at Østlandssamarbeidet ved leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tar over formannskapet fra Ossi Savolainen og den finske regionen Helsinki-Uusimaa.

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen.

- Europas storbyregioner deler mange utfordringer, og gjennom felles samarbeid kan vi finne løsninger.

Roger Ryberg, leder i Østlandssamarbeidet

Det var spesielt landene Tyskland og Polen som ønsket at Norge nå tok formannsvervet i BSSSC. Tyskland er blant Norges viktigste handelspartnere, og landet er Norges neste største eksportmarked.

- Jeg er glad for initiativet og støtten, og ser fram til å lede organisasjonen fordi medlemskapet i BSSSC gir muligheter til å medvirke og påvirke prosesser som er viktige for oss, sier Ryberg.

Les også: Regjeringens Tyskland-strategi

- Bruk mulighetene

Ryberg forklarer at formannskapet gir tilgang til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale samarbeidsfora, og Østlandssamarbeidet kan gjennom BSSSC ta aktivt del i EUs arbeid på ulike områder.EU flagg

- Vi lever i en global verden der avstandene er korte. Geografiske hindre er ikke lenger viktige.

Roger Ryberg

- Å delta i EU-prosjekter og internasjonale samarbeidsorganer gir innflytelse og mange muligheter, mener Ryberg.

Et fellestrekk er at det kreves en innsats i potten for å kunne hente noe ut. Norge betaler allerede i dag inn en stor andel til EU.

- Nå oppfordres regionene og kommunene her i landet til å bruke av denne egenandelen for å få ut mer penger av Brüssel, fortsetter han.

- En million fra oss gir 10 millioner fra Brüssel.

Roger Ryberg

- Er vi gode i våre forhandlinger med Brüssel, så får vi igjen mange ganger våre investeringer, mener han.

En stor familie

BSSSC ungdomsarbeid

Ryberg sier det er viktig at regionene i Europa samarbeider. Han peker på at BSSSC er opptatt av klima og miljø, ren sjø og rene strender, ren transport og næringslivssamarbeid.

- I tillegg er det en dimensjon som kan ikke overvurderes nok, og det er ungdomssatsingen. Det er utviklet et stort ungdomsnettverk i BSSSC og våre norske ungdommer er ivrige i disse møtene, understreker Ryberg.

- Vi lytter til ungdommene, og det er inspirerende å se hvordan ungdom fra ulike land snakker sammen for en bedre framtid, fortsetter han.

Ryberg sier dialog og samarbeid er veien å gå, og at regionene i Europa må være de som bygger broer.

- I en tid der det kan høres ut som vi er på vei inn i en kald krig mellom øst og vest, så er det slik at når vi møtes rundt bordet så er det fredsskapende.

Roger Ryberg, leder i Østlandssamarbeidet

Påvirke europeisk regionalpolitikk

BSSSC har følgende tre mål og handlingsområder for sin virksomhet:

  1. å påvirke europeisk regionalpolitikk gjennom lobbying mot nasjonale myndigheter og EU-systemet
  2. å dele kunnskap om gode løsninger på utfordringer vi har felles ved å informere om de gode eksempler (best practice)
  3. å utvikle kunnskap om mekanismer og tendenser i samfunnet samt utvikle nye og bedre løsninger på felles utfordringer gjennom prosjekter i samarbeid med andre regioner.

I perioden Ryberg leder BSSSC vil fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus tre inn som Østlandssamarbeidets representant i styret - med fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen, Østfold som vara.

BSSSC Strategy 2016 - 2020


Publisert 26. september 2016, oppdatert 26. september 2016.