SMS-innkalling til pasienter på tannklinikkene

Innkallinger til kontroll hos tannlege og tannpleier blir nå utsendt som SMS i stedet for innkallingskort i posten.

- Vi tror dette vil gjøre det enklere for pasientene, og at andelen som ikke møter reduseres, sier fylkestannlege Berit Binde i BFK Tannhelse. 

- Pengene vi sparer på porto kan vi bruke til å gi pasientene våre et bedre tilbud.

Berit Binde, fylkestannlege

BFK Tannhelse er et fylkeskommunalt foretak som er eid av Buskerud fylkeskommune.

De tilbyr gratis tannhelsetjenester til barn og unge fra 0-18 år, psykisk utviklingshemmede og til eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie.

Oversikt over BFK Tannhelses klinikker i Buskerud

Tannhelsetjenesten sender nå ut SMS i stedet for brev i posten som første informasjon om oppsatte timer til barn og ungdom i alderen 3 - 20 år og voksne pasienter.

Binde forklarer at SMS går til alle pasienter med registrert mobilnummer.

- Meldinger om barns tannlegetimer går til foreldrenes mobiltelefoner, sier hun.

Binde forklarer at de har testet ut og har gode erfaringer med å sende ut informasjon på SMS.

- Da vi startet å sende ut SMS-påminnelse, var det flere som møtte opp til avtalt time. Vi tror derfor at innkalling på SMS vil føre til at det blir enklere å huske timen og flere vil møte opp, sier fylkestannlegen.

Psykisk utviklingshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie vil motta innkalling i posten slik som tidligere.


Publisert 17. november 2016, oppdatert 17. november 2016.