Samarbeider for å realisere felles mål

- Disse selskapene er med på å sørge for nytenkning og bidrar til verdiskaping med arbeidsplasser i hele fylket vårt, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Tirsdag møtte Buskerud fylkeskommune de tre regionale innovasjonsselskapene Kongsberg Innovasjon, Pan Innovasjon og Papirbredden Innovasjon.

- Det var et viktig og inspirerende møte. Disse selskapene er med på å sørge for nytenkning og bidrar til verdiskaping med arbeidsplasser i hele fylket vårt, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- De har store nettverk, fylkeskommunen bidrar med betydelig midler og fagkunnskap for å få dette til, fortsetter han.

I tillegg til Ryberg stilte fra fylkeskommunen utviklingssjef Kristian Thowsen, assisterende utviklingssjef Bente Bjerknes og gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Anders Wengen.

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid, og bidrar aktivt til å styrke arenaer og nettverk for samhandling.

Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen blant annet som oppgave å legge til rette for å videreutvikle et sterk og allsidig næringsliv i fylket, med vekt på verdiskaping, sysselsetting og kompetanseheving i arbeidslivet.

- Fylkeskommunen kobler disse miljøene sammen, og i vår nye næringsplan prioriteres det sterkt at aktørene selv, bedriftsledere, eiere og innovasjonsselskaper skal jobbe sammen med fylkeskommunen for at vi øker vår attraktivitet og bidrar til verdiskapning i fylket, sier Ryberg.

- Vi kan være nyttig verktøy for fylkeskommunen i forhold til å oppnå de målsettingene fylkeskommunen har satt seg, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon. Selskapet jobber for utvikling og industrialisering av energirelatert teknologi.

Viktig katalysator

- Vi opplever fylkeskommunen som en av de viktigste katalysatorene for å realisere mange av de prosjektene vi jobber med, sier Tina Wågønes, daglig leder i Papirbredden Innovasjon. Selskapet er en uavhengig aktør med aktive eiere fra offentlig og privat næringsliv og akademia.

- Det at man har en sterkt aktør i fylkeskommunen som er med å støtte opp under de prosjektene er helt avgjørende for at vi skal lykkes, sier hun.

- Vår visjon er å skape nye kunnskapsarbeidsplasser, sier Wågønes.

Les også: Ber fylkeskommunen om bidrag til nytt regionalt såkornfond

- Vi opplever å bli sett som innovasjonsmiljø, og vi blir invitert inn i fylkeskommunens planprosesser,sier Magne G. Vegel, daglig leder i Pan Innovasjon.

Pan Innovasjon AS ble etablert av bransjeaktører i regionen etter nedleggelsen av Norske Skogs papirfabrikk på Follum på Ringerike.

Ambisjonen er at man gjennom innovasjons­aktiviteter skal sikre langsiktig og økt verdiskaping med utgangspunkt i skogressursene på Ringerike og industrivirksomheten på Follum.

- Krever felles innsats

- Kongsberg og Papirbredden har holdt på lenge, mens vi er ferske og det er derfor viktig at man tar inn over seg at innovasjon tar tid, mener han.

- Det krever felles innsats fra mange, ikke minst fylkeskommunen, men også lokale kommuner og eiere av innovasjonsbedrifter, sier Vegel.

- De må se at vi må få lov til å bruke tid på å skape verdier, avslutter Magne G. Vegel i Pan Innovasjon.


Publisert 23. februar 2016, oppdatert 24. februar 2016.