Sammen for bedre trafikksikkerhet

- Vi ser at utviklingen går rett vei, men fortsatt skjer det for mange trafikkulykker. Buskerud, Telemark og Vestfold samler 200 til trafikksikkerhetskonferansen 2017

I tillegg til å være en stor vegeier har Buskerud fylkeskommune et spesielt ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

6. - 7. februar 2017 arrangerer fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud, Telemark og Vestfold trafikksikkerhetskonferansen «Sammen for bedre trafikksikkerhet».

I år er Buskerud vertsfylke, og konferansested er Sundvolden Hotell.

- Trafikksikkerhet handler om mennesker, og vi er opptatt av å bidra til å forebygge ulykker.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud

Stortinget har vedtatt en nullvisjon, en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade.

- Vi ser at utviklingen går rett vei, men fortsatt skjer det for mange trafikkulykker. Det er derfor viktig at vi som jobber med dette til daglig samarbeider og forankrer trafikksikkerhetsarbeidet, slik at vi får ned antall ulykker, fortsetter Skinnes.

Olav Skinnes i trafikken

Dette er en stor konferanse som hvert år samler rundt 200 deltakere fra kommunene, fylkeskommunene, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, trafikkskoler, NAF, frivillige organisasjoner i de tre fylkene.

Formålet med konferansen er å samle og dele kompetanse om trafikksikkerhet, og å legge til rette for nettverksbygging.

- Det er viktig å følge nøye med på ulykkesutviklingen. Kunnskap om årsaker til ulykkene er avgjørende i vårt arbeid.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud

Noen temaer for årets konferanse:

  • Ny Stortingsmelding for trafikksikkerhet
  • Barnas transportplan
  • Ungdomsulykker
  • Ulykker med buss, syklister og fotgjengere
  • Eldre i trafikken
  • Hvordan frivillige organisasjoner jobber med trafikksikkerhet

For påmelding og fullstendig program.

Påmeldingsfrist: 6. januar 2017.


Publisert 13. desember 2016, oppdatert 13. desember 2016.