Slik blir nye Ringerike videregående skole

Buskerud fylkeskommune skal bruke 250 millioner kroner på å bygge om Ringerike videregående skole.

Fylkestinget vedtok i sitt siste møte før jul å bruke 250 millioner kroner «nye Ringerike videregående skole».

Byggestart blir i 2018 og den nye skolen skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

- Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang!

Anne Sandum, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget

- Vi prioriterer utbygging av Ringerike videregående skole slik at den blir en flott skole for våre elever og ansatte, sier Anne Sandum (Ap).

Det har i flere å vært behov for å gjøre utbedringer av skolen som ligger midt i byen.

Anne Sandum portrett

- Dette er bra for byen og regionen. Det blir et løft i bybildet!

Anne Sandum (Ap)

- Vi får nå to flotte videregående skoler på Ringerike, og det er vi stolte av, sier Sandum.

Det er laget en mulighetsstudie som viser at det nye skolen får et påbygg på nær 4 000 kvadratmeter og ombygging på 2 210 kvadratmeter.

Totalt skal Buskerud fylkeskommune bruker 250 millioner kroner på Ringerike videregående skole.

Nye Ringerike videregående skole tegning

Det var i forbindelse med behandling av investeringsplan for de videregående skolene at fylkestinget vedtok prioriteringsrekkefølge for skoleinvesteringer.

Politikerne vedtok blant annet å prioritere Ringerike (alternativ A) til  250 millioner kroner og Kongsberg (alternativ C) 219 millioner kroner.

Forslaget til skoleinvesteringsplanen har vært på høring til skoler og kommuner høsten 2016.

Planen skal dekke følgende behov:

  • Etablering av tilstrekkelig godkjente elevplasser i alle regioner.
  • Sikring av godkjente arbeidsforhold for ansatte.
  • I størst mulig grad bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet.

Det er tatt høyde for forventet elevvekst.


Publisert 21. desember 2016, oppdatert 22. desember 2016.