Søking til videregående opplæring høsten 2016

Buskerud fylkeskommune har pr 4. mars mottatt 10 213 søknader om skoleplass og 1 201 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2016 - 2017.

Søkningen har foregått via vigo.no med søknadsfrist 1. mars.

Det er 9 493 søkere til 9 424 skoleplasser i de offentlige videregående skolene i Buskerud.

Av disse har 8 781 en lovbestemt rett til opplæring. Dette er en nedgang på ca 200 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. 

580 søker via vigo.no til private skoler i Buskerud.  

Det er 1 201 primærsøkere til læreplass i Buskerud.  Dette er omtrent som på samme tidspunkt i 2015.

Det vil bli endringer i søkertallene utover våren. Noen søknader er ennå ikke registrert. I tillegg vil vi motta nye søknader, vi får søknader fra andre fylker, noen har grunner for å endre søknaden sin og søknadene skal kvalitetssikres. 

Tallene gir likevel en indikasjon på søkernes prioritering for neste skoleår. 

Søking til skoleplass 

Det er en nedgang på ca 70 søkere til Vg1 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er relativt stabile søkertall til Vg1 (det første året) i de fleste utdanningsprogrammene.

  • Det er en økning i søkertall til Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans, drama og Teknikk og industriell produksjon.
  • Det er en nedgang i søking til Bygg- og anleggsteknikk og Studiespesialisering.  

Oversøking 

Det er flere søkere enn det er planlagt klasser for til Vg1 Elektrofag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon og Service og samferdsel.

Til Vg2 er det oversøking til Ambulansefag, Anleggsteknikk, Barne- og ungdomsarbeiderfag, elektrofagene, IKT-servicefag og Salg, service og sikkerhet.

Det er også stor søking til Påbygging til generell studiekompetanse.

Inntak til skole

Endelig dimensjonering av skoletilbudet for neste skoleår (det vil si antall klasser for de ulike tilbudene) vil bli vedtatt av hovedutvalg for utdanningssektoren i april. 

Resultatet av inntak til skole vil bli klart i begynnelsen av juli, og vil bli lagt ut for den enkelte på egen side på nettet.

Formidling til bedrift 

Det er 1 201 primærsøkere til læreplass. 1 095 har søkt formidling til læreplass hvor målet er fag- /svenneprøve. Dette er omtrent som i 2015. 

  • Det er søkere til 100 ulike lærefag. De tre mest søkte lærefagene er Helsearbeiderfaget (154), Elektrikerfaget (120) og Tømrerfaget (88)
  • Det er størst økning i antallet søkere innen Helsearbeiderfaget (+40), Anleggsmaskinførerfaget (+12), Automatiseringsfaget (+9), Kokkfaget (+8) og Bilfaget lette kjøretøy (+8) 
  • Det er størst nedgang i søkertallene innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget (-23), Energimontørfaget (-14) og Elektrikerfaget (-10)

På søknadstidspunktet er det 98 søkere som har gjort avtale med bedrift om læreplass. Dette er en økning i forhold til antallet de siste 4 årene, da antallet har vært lavere enn normalt.  

Oversikt over søkere vil bli sendt alle godkjente opplæringskontor og lærebedrifter 17. mars. Tilbud om læreplass er en avtale mellom lærling og bedrift, og formidling av læreplasser vil foregå ut over våren og fram til slutten av september.

106 har søkt opplæringskontrakt som lærekandidat hvor målet er å ta en kompetanseprøve i deler av et lærefag. Dette er omtrent samme antall som i 2015.

Det er søkere i alle utdanningsprogram unntatt Elektro og Medier og kommunikasjon. Det er flest søkere til Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Salgsfaget og Kokkfaget. 12 har søkt lærekontrakt rett fra ungdomskolen eller Vg1 med ønske om full opplæring i bedrift.

Søknadene behandles individuelt utenom den ordinære formidlingen i samarbeid mellom fagopplæringsseksjonen og avgiverskole.

Kontaktpersoner: 

Inntaksleder Tone Kvåle 
Telefon: 32 80 86 41/32 80 86 47 
E-post: tone....@bfk.no 

Formidlingsleder Mariann Gustavsen 
Telefon: 32 80 87 42/32 80 86 47 
E-post: mariann.g...@bfk.no 


Publisert 4. mars 2016, oppdatert 4. mars 2016.