Store forskjeller i forventet levealder i Buskerud

Forskjellen mellom kommunen med lavest forventet levealder og den med høyest forventet levealder i Buskerud er på over fem år, viser fylkeskommunens folkehelseoversikt.

Den forventede levealderen i Buskerud er på landsgjennomsnittet med 77,6 år for menn og 82,4 år for kvinner. Og den øker.

Men, det er store forskjeller i fylket, viser fylkeskommunens folkehelseoversikt.

- Variasjonen mellom de 21 kommunene i Buskerud er høy.

Randi Haldorsen, leder for folkehelseteamet i Buskerud fylkeskommune

Haldorsen forklarer at det er størst variasjon for den mannlige delen av befolkningen, der forskjellen mellom kommunen med lavest forventet levealder og den med høyest forventet levealder er på over fem år.

Tilsvarende tall for kvinner er tre år.

- Helsen påvirkes av det samfunnet vi lever i. Den «samlede folkehelsen» i en kommune er ikke bare summen av individuelle valg og genetiske forutsetninger.

Randi Haldorsen

Les rapporten: Slik er folkehelsen i Buskerud 2015 (pdf)

Fylkestinget i Buskerud behandlet rapporten i sist møte.

Levealder illustrasjon

 

- Samfunnsmessige forhold er med å skape forskjeller, og kan påvirkes gjennom planlegging, forvaltning og tiltak, fortsetter Haldorsen.

- Det er store geografiske forskjeller i helse og betydelige sosiale helseforskjeller. Kunnskap om disse samfunns- og miljømessige forholdene er en forutsetning for å ivareta og forbedre innbyggernes helse, sier Haldorsen

- Samfunnets samlede innsats for å oppnå mange og gode leveår, gjennom for eksempel tiltak rettet mot arbeid og utdanning, bidrar til å fremme helse og jevne ut sosiale helseforskjeller i befolkningen, fortsetter hun.

Kommune Menn Kvinner
Drammen 77,0 81,8
Kongsberg 78,4 82,9
Ringerike 76,9 81,8
Hole 78,2 82,6
Flå  75,3 82,8
Nes
79,2 83,6
Gol  78,5 83,0
Hemsedal  79,5 84,2
Ål  77,4 83,2
Hol 78,6 83,0
Sigdal  77,0 84,2
Krødsherad 74,0  81,6 
Modum 76,9 82,1
Øvre Eiker 76,6  81,8 
Nedre Eiker  76,8  81,6 
Lier  77,7  82,5 
Røyken 77,8  82,8 
Hurum  76,9  82,3 
Flesberg  79,2 83,8 
Rollag 79,7  83,6 
Nore og Uvdal 75,7  82,7 

Folkehelserapporten tar for seg temaene

  • demografi
  • oppvekst og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert adferd
  • helsetilstand

Rapporten er utarbeidet i henhold til Folkehelseloven (2012), der det stilles krav om at fylkeskommunen skal ha oversikt over folkehelsen i fylket.


Publisert 8. februar 2016, oppdatert 8. februar 2016.