Stort flertall for Akershus, Vestfold og Østfold

Regionreformen: Fylkestinget i Buskerud vedtok med bredt flertall å se mot Akershus, Vestfold og Østfold i forbindelse med retningsvalg for Buskerud.

Onsdag 31. august behandlet fylkestinget i Buskerud sak om hvilken retning Buskerud skal gå i regionreformen.

Les også: Kommunene i Buskerud vil østover

Fylkestinget vedtok med bredt flertall å se mot Akershus, Vestfold og Østfold.

- Nå har vi gjort et viktig skritt videre i regionreformen. Og forhandlingsutvalget har fått et klart mandat å jobbe videre. Det setter fylkesordføreren stor pris på.

Roger Ryberg (A), fylkesordfører

Les også: Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer

Kart fylker sammenslåing

Valgte forhandlingsutvalg

Fylkestinget valgte samtidig representanter til et forhandlingsutvalg.

Utvalget får fullmakt til å framforhandle en avtale med aktuelle fylkeskommuner. Fylkesrådmannen er sekretariat for forhandlingsutvalget og deltar i forhandlingsmøtene.

Følgende representanter ble valgt:

  • Roger Ryberg (Ap)
  • Hanne Lisa Matt (MDG)
  • Rune Kjølstad (H)

Utvalget møtes allerede førstkommende fredag i Oslo der de møter kolleger i Akershus, Vestfold og Østfold.

Rune Kjølstad, Roger Ryberg og Hanne Lisa Matt
Fra venstre Rune Kjølstad, Roger Ryberg og Hanne Lisa Matt.

Ryberg og Kjølstad skal i tillegg møte kommunalminister Jan Tore Sanner. Ryberg og Kjølstad møter Sanner som representanter for Østlandssamarbeidet. 

Sanner vil ta 10 regioner

Bakgrunnen for at Buskerud fylkeskommune behandler regionsaken er at kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker at landets fylker kontakter naboen i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

Det legges opp til at nye oppgaver skal tilføres de nye folkevalgte regionene. Regjeringen er imidlertid tydelig på at dersom det ikke blir færre fylker, vil det ikke bli nye oppgaver.


Publisert 31. august 2016, oppdatert 27. september 2016.