Støtter etablering av Olympiatopp-base i Drammen

Drammen som hovedsete. Fylkespolitikerne vedtok 50 000 kroner til forprosjekt for etablering av regionalt senter for Olympiatoppen Sørøst.

Norge skal styrkes som toppidrettsnasjon (Idrettspolitisk dokument 2015-2019).

En av strategiene for å lykkes med dette er å styrke den regionale tilstedeværelsen og understøtte utviklingen av toppidretten regionalt. 

Olympiatoppen har derfor bestemt at de vil utvide sin regionale satsing fra dagens seks regionale avdelinger til åtte avdelinger her i landet (en avdeling øst og en vest for Oslofjorden).

Dagens seks regionale sentre:

  • Tromsø
  • Trondheim
  • Bergen
  • Lillehammer
  • Kristiansand
  • Sandnes

Den nye avdelingen vest for Oslofjorden (Sørøst) skal dekke fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Hovedsete for Sørøst-avdelingen blir på Marienlyst i Drammen.

Viktig for idretten i Buskerud

Buskerud idrettskrets har søkt Buskerud fylkeskommune om forprosjektmidler til forberedelse for oppstart fra 1. januar 2017.

Sissel HovlandTirsdag ettermiddag behandlet politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen saken.

- Vi bevilger 50 000 kroner til forprosjekt for etablering av Olympiatoppens regionale kompetansesenter Sørøst i Drammen.

Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget

- Videre driftstøtte for 2017 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen i fylkestinget, og driftstøtten forutsetter lokalisering på Marienlyst i Drammen, sier Hovland.

Buskerud fylkeskommune signerte i fjor høst en intensjonsavtale med Buskerud Idrettskrets, Drammen Idrettsråd og Drammen kommune om å jobbe for at Drammen og Marienlyst ble regionalt hovedsete.

De fire partene er også enige om at det skal bygges en struktur der fylkets øvrige idrettslinjer ved videregående skoler styrkes som kraftsentre for sine regioner.

Utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere

Olympiatoppen Sørøst vil være et samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettsforbund / Olympiatoppen sentralt, særforbundene, idrettskretsene, Buskerud, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, samt relevante kommuner.

Det etableres sportslige hovedtyngdepunkt /møteplasser ved Marienlyst i Drammen og Skien Fritidspark.

Det vitenskapelige samarbeidet vil være konsentrert rundt Høyskolen i Sørøst Norge (HSN) Campus på Bø i Telemark, Bakkenteigen i Vestfold, og Drammen i Buskerud.


Publisert 13. september 2016, oppdatert 13. september 2016.