Strakstiltak i Rosenkrantzgata i Drammen

Omfattende vegarbeider i fylkesveg 283 Rosenkrantzgata, fra Hamborgstrøm til Vårveien. Det vil bilistene og de som bor i området merke.

Fylkesveg 283 Rosenkrantzgata i Drammen har et stort behov for å bli rustet opp.

Derfor skal Statens vegvesenet skifte ut masser i vegbanen på steder der vegen er dårligst.

I tillegg skal sluk og kummer flyttes fra kjørebanen og inn til fortauskanten, og kantstein langs gata skal justeres eller settes på nytt.

​Buskerud fylkeskommune har bevilget 13 millioner kroner til dette arbeidet.

- Dette er et helt nødvendig strakstiltak som nå må gjennomføres på grunn av stort forfall, og særlig i forhold til teleløsningsperioden.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

Arbeidene skal etter planen starte i løpet av november.

Den store jobben med å skifte ut masser i vegbanen starter etter påske i 2017.

Målet er å være ferdige med arbeidene i løpet av sommeren 2017.

Trafikkutfordringer

Daglig kjører det opp mot 30 000 kjøretøy i Rosenkrantzgata.

Trafikkmengden gjør det veldig utfordrende å drive vegarbeider i gata, og det stiller store krav til de som skal gjøre jobben og til bilistene.

Når Vegvesenet skal skifte ut masser i vegbanen, må de stenge ett felt og ta i bruk fortauet og midtrabattene for å få trafikken forbi arbeidsstedet.

For å hindre trafikken minst mulig, må en del av disse arbeidene gjøres om natten.

Det blir ikke aktuelt å stenge vegen i morgen- og ettermiddagsrushet. Arbeidene i gata vil uansett påvirke trafikken, og derfor oppfordrer man de som har mulighet til å bruke kollektivtransport, alternativt kjøre E134.

Planer for Rosenkrantzgata

Arbeidene som det settes i gang med er utbedringer som må gjøres nå fordi gata er i dårlig forfatning.

De må ikke forveksles med de nye planene for gata Statens vegvesen, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune jobber med.

Disse planene går ut på å gjøre to av dagens fire felt om til kollektivfelt.
Da blir også hele gata renovert.


Publisert 20. september 2016, oppdatert 20. september 2016.