Sykler til jobb i minus 12

Tar sykkelen fatt i kulda. Fylkespolitiker Hanne Lisa Matt fra Røyken gjør som stadig flere - hun sykler til jobben.

- Det er selvfølgelig lettere å sykle når det er varmt og fint vær, men den mestringsfølelsen man får når man har syklet når det er kaldt, den er stor! Da blir jeg glad, ler Hanne Lisa Matt (MDG).

Matt bor i Røyken og jobber som heltidspolitiker i fylkeshuset i Drammen.

Fra hjemmet til jobben er det drøyt 15 kilometer, en strekning hun sykler 2-3 ganger i uka.

- Man sparer miljøet og det er en fin bivirkning å ta sykkelen fatt, men det er ikke hovedgrunnen til at jeg sykler, forklarer hun.

- Det er gøy å sykle, og det er ofte den raskeste måten å komme fram på. For meg personlig betyr det økt livskvalitet.

Hanne Lisa Matt

- Fra Røyken til fylkeshuset bruker jeg fra 35 til 50 minutter, avhengig av vær og føre, eller om det er et møte jeg skal rekke. Men det er også andre dager da det er mer kosesykling, da går det litt roligere, ler hun.

Kart

Økning i vintersykling

På landsbasis kun litt over to prosent av syklistene som velger sykkelen om vinteren. Men, ifølge statistikk har antallet som sykler i månedene desember - mars doblet seg i løpet av de siste fire åra.

- Jeg ønsker at flere skal kunne bruke sykkelen til og fra jobb, sykle for å handle eller levere i barnehage for eksempel, dersom det er mulig, fortsetter hun. 

Hanne Lisa Matt kommer opprinnelig fra Freiburg i Tyskland, men har bodd i Norge siden 2009.

Hun tror mange kvier seg for å sykle når det er kaldt, men sier det går greit så lange man kler seg etter forholdene.

 - Det finnes vel knapt noe folkeslag som har bedre kompetanse på vinter enn nordmenn.

Hanne Lisa Matt

- Man trenger ikke noe spesialutstyr. Om vinteren holder det med piggdekk, en god hjelm og varme klær, sier hun.

Matt sier man må følge med i trafikken fordi bilistene nok ikke er vant til at så mange sykler om vinteren.

Utsikt Lier
- Se den soloppgangen! Hanne Lisa Matt sier hun får mange slike øyeblikk i løpet av en sykkelsesong.

- På kalde vinterdager er det litt færre som velger sykkelen enn på sommeren, innrømmer Hanne Lisa Matt.

- Men, jeg møter alltid noen faste medsyklister som er på veg til jobb.

Sammenhengende gang- og sykkelvegplan

Hanne Lisa Matt forklarer at hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen skal utarbeide en sammenhengende gang- og sykkelvegplan for Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og mellom byene og tettstedene.

Dette skal inkludere ekspressykkelfelt tilrettelagt for elsykkel på trafikkerte strekninger.

Planen skal innarbeides i arbeidet med utarbeidelse av nytt handlingsprogram for fylkesveger, og legge grunnlag for at Buskerud kan nyttegjøre seg av ordningen med statlige belønningsmidler til gang- og sykkelveier.


Publisert 18. januar 2016, oppdatert 18. januar 2016.