Tar grep til beste for Buskerudsamfunnet

Kraftselskapet Vardar har varslet Buskerud fylkeskommune om at det mest sannsynlig ikke kan utbetale utbytte i 2017. – Det er viktig at vi som eiere tar grep, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Buskerud fylkeskommune hadde i økonomiplanen lagt opp til 100 millioner kroner i utbytte fra Vardar AS (eid av Buskerud fylkeskommune 100 %) i 2017.

Her kan du lese forslag til økonomiplan 2017-2020

Svake priser i kraftmarkedet og lavere vindkraftproduksjon gjør at selskapet har varslet fylkeskommunen at de ikke utbetaler utbytte.

- Som eier av Vardar har vi behov for en forutsigbar avkastning, og vi er bekymret for endringene vi nå opplever i kraftmarkedet, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Kraftselskapet la i slutten av august i år fram halvårsrapport for 2016. Resultatet etter skatt ble på 9,7 millioner kroner, en nedgang på 121,5 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Prognoser tilsier lave kraftpriser frem til 2020.

- Det er knyttet særlig usikkerhet ved fremtidig utbytte fra Vardar, og da er det viktig at vi som eiere tar grep, fortsetter fylkesordføreren.

Opprettet politisk utvalg

I april i år vedtok fylkesutvalget å opprette et politisk utvalg for å med fremtidig eierstrategi for Vardar AS, sett i lys av en fremtidig regionreform (2020).

Utvalget bestod av Olav Skinnes (Sp), leder, Anne Sandum (Ap) og Rune Kjølstad (H).

Utvalget har nå levert en rapport til fylkestinget, og fylkestinget vedtok enstemmig i sist møte «å be Kontrollutvalget snarest gjennomføre en selskapsrevisjon av Vardars drift og historiske disposisjoner. Fylkesordfører konsulteres i utarbeidelsen av oppdragsbeskrivelse.»

- Vi gjør dette for å sikre at verdiene som er bygget opp i kraftsektoren av befolkningen i Buskerud over lang tid, kommer Buskerudsamfunnet til gode og benyttes innenfor fylkeskommunens ansvarsområder, sier Ryberg.

Vannkraft

Kraftselskapet Vardar har vært et selskap med fokus på vannkraft, men utvidet engasjementet betydelig fra 2001 med investeringer i vindkraft i Norge og utlandet.

Nå ønsker fylkestingspolitikerne at styret i Vardar AS også vurderer hvordan selskapet kan tilpasse seg ny kjernevirksomhet (Vannkraftproduksjon og eierskap i Glitre Energi AS).

- Vi ønsker å være en aktiv eier, og derfor er det naturlig at vi nå ser på Vardar, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.

Vedtak fylkestinget 27. oktober:

1. Vedlagte eierstrategi for Vardar AS for perioden frem til 2020 vedtas.

2. Styret i Vardar AS bes vurdere hvordan selskapet kan tilpasse seg ny kjernevirksomhet (Vannkraftproduksjon og eierskap i Glitre Energi AS) ved:
a) salg / reduksjon av øvrige investeringer med utbetaling av kapital til eier i perioden frem mot 2020 (etter helt nødvendig reduksjon av gjeld).
b) utskillelse av ikke-definert kjernevirksomhet i eget selskap, direkte eid av fylkeskommunen
c) andre strukturelle alternativer
Styret bes vurdere de enkelte alternativer og hva som er mest verdiskapende for eier.
Styrets vurdering og plan for tilpasning til ny kjernevirksomhet meldes tilbake til fylkeskommunen senest 31.3.2017.

3. Fylkesordfører bes kontakte kommunene i Buskerud for å formidle endret eierstrategi.

4. Fylkestinget ber Kontrollutvalget snarest gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Vardars drift og historiske disposisjoner. Fylkesordfører konsulteres i utarbeidelsen av oppdragsbeskrivelse.


Publisert 1. november 2016, oppdatert 1. november 2016.