Utdanningspolitikerne avventer sak om skoletilbud

Et enstemmig hovedutvalg for utdanning avventer fylkestingets budsjettbehandling i desember før de vil behandle sak om skoletilbudet.

Hvert år vedtar fylkespolitikerne hvilke utdanningstilbud og klasseomfang de videregående skolene skal ha kommende skoleår.

Klassetall endres opp eller ned, og nye tilbud blir opprettet ut fra elevtallsvekst, søking, og arbeidslivets behov for arbeidskraft.

Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune skulle onsdag ettermiddag behandle to saker om skoletilbudet i Buskerud:

  • Langsiktig strategi for det offentlige videregående skoletilbudet i Buskerud
  • Skoletilbud i Buskerud skoleåret 2017 - 2018

Etter forslag fra Bjørn Tore Ødegården (Ap) på vegne av V, Sp, SV og Ap vedtok utdanningspolitikerne enstemmig å utsette de to sakene.

- Jeg er glad for at hovedutvalget sender et så tydelig signal til fylkestinget om at det ikke er akseptabelt å kutte så dramatisk i skoletilbudet i fylket, sier Sissel Urke (V).

Les også: Her kan du lese forslag til økonomiplan 2017-2020

Les også: Fylkeskommunen får trolig ikke utbytte fra Vardar

- Jeg forventer at fylkestinget i sitt desembermøte ser på mulighetene som ligger i budsjettet for å styrke utdanning.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren

Vedtak: Langsiktig strategi for det offentlige videregående skoletilbudet i Buskerud

"Som følge av dramatiske endringer i fylkeskommunens finansieringsgrunnlag, slik det fremgår av fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020, finner hovedutvalget for utdanning ikke grunnlag for videre behandling av planforslaget."

Vedtak : Skoletilbud i Buskerud skoleåret 2017 - 2018

"Som følge av dramatiske endringer i fylkeskommunens finansieringsgrunnlag, slik det fremgår av fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 utsetter hovedutvalget videre behandling av dimensjoneringssaken til fylkestinget har behandlet økonomiplan 2017 - 2020.

Hovedutvalget for utdanning anmoder fylkestinget om å tilføre utdanningssektoren nødvendige rammer for videreføring av eksisterende tilbudsstruktur.

Med bakgrunn i fylkestingets økonomiplanvedtak i desember vil hovedutvalget for utdanning avholde ekstraordinært møte tidlig i januar 2017 for å vedta endelig skoletilbud for skoleåret 2017 - 2018."


Publisert 9. november 2016, oppdatert 16. november 2016.