Vil fremme Buskeruds råvarer og matglede

Nasjonalt spiskammer: Fylkeskommunen vil synliggjøre matprodusenter som viktige næringsaktører i regionen. Samler over 70 til inspirasjonsseminar om økt matproduksjon i Buskerud.

Buskerud er blant de største fylkene i landet når det gjelder matproduksjon.

Landbruket i fylket er en betydningsfull næring, både når det gjelder økonomisk verdiskaping og sysselsetting.

De neste 20 årene vil det bli 20 prosent flere innbyggere i Norge, og matproduksjonen skal økes i takt med veksten i folketallet (Stortingsmelding om økt matproduksjon).

Det er behov for kunnskap om sammenhenger i verdikjeden og bedre kjennskap til de verdiene som blir skapt i primærproduksjonen og foredlingen av landbruksvarer.

- Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til å synliggjøre og øke bevisstheten omkring matproduksjons rolle som viktig næringsaktør i fylket.

Trine Magnus, næringsrådgiver i fylkeskommunen

Inspirasjonsseminar landbruk illustrasjon

Torsdag arrangerer Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold seminaret «Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft».

Les også: Program for seminaret «Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft»

- Buskerud er et mangfoldig og rikt landbruksfylke med store muligheter, fortsetter Magnus.

- Det er viktig å bygge stolthet omkring matproduksjonens samfunnsmessige rolle.

Trine Magnus, næringsrådgiver i fylkeskommunen

- Vi ønsker fokus på lokal matproduksjon og matopplevelser som viktig faktor i fylkets reiselivsnæring. Økt fokus på lokalprodusert mat kan gi muligheter for reiselivet i fylket, mener næringsrådgiveren i fylkeskommunen.

Buskerud er et viktig fylke når det gjelder produksjon av grønnsaker og frukt og bær.

Seminaret samler over 70 aktører og arrangeres på Sundvolden Hotell.

Disse kommer:

  • Fylkesvaraordfører Olav Skinnes og leder for hovedutvalg miljø, innovasjon og næring Hanne Lisa Matt.
  • Liv M. Berven, leder av Matopplevelser i Numedal SA (MIN), som hun selv var med og etablere i 2012. Berven har også tatt initiativet til Lokalmatkassen AS, et samarbeid mellom matnettverkene Eventyrsmak, Hallingkost og Matopplevelser i Numedal.
  • Oi! – Trøndersk mat - Redaktør/informasjonsansvarlig Kristine Rise
  • Årets «Unge bonde» i 2014 Tor Jacob Solberg

Samt mange inspirerende og flinke matprodusenter fra Buskerud.


Publisert 10. oktober 2016, oppdatert 10. oktober 2016.