Vil styrke den psykiske folkehelsen

Samlet 120 representanter fra 20 kommuner til folkehelsekonferanse: Økt kunnskap og bevissthet om viktigheten av samhandling.

Tirsdag arrangerte Buskerud fylkeskommune, Modum kommuneSigdal kommuneModum Bad til en felles folkehelsekonferanse på Modum Bad.

Temaet for konferansen var: Å styrke kommunenes folkehelsearbeid innen psykisk helse – lønner det seg?

Arrangører var «Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse», som er et samarbeid mellom de fire.

- Vi må begynne å se på psykisk sykdom som vi ser på influensa. Alle får det. Spørsmålet er bare hvor hardt, hvor lenge det varer, og hvilken hjelp vi får på hvilket tidspunkt.

Arne Holte, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år. Det er tre ganger så mye som står på Oslo bys budsjett og like mye som står inne på Statens pensjonsfond.

Til sammenligning koster kreftsykdommer 126 milliarder og alle hjerte- og karlidelser 128 milliarder.

- En god barndom varer hele livet. Men det gjør jammen en dårlig en også.

Torgeir Micaelsen (Ap), stortingsrepresentant fra Buskerud

Tverrpolitisk enighet

Micaelsen åpnet konferansen og fortalte om en tverrpolitisk enighet blant våre rikspolitikere om nødvendigheten av forebyggende psykisk helsearbeid, og han roste de kommunene som er i gang med dette, deriblant Modum og Sigdal.

Modum og Sigdal kommuner har sammen med Modum Bad og Buskerud fylkeskommune fått til flere lavterskeltilbud innen psykisk helse.

- Jeg er imponert over de positive resultatene, engasjementet og den faglige dyktigheten blant de som jobber med det forebyggende arbeidet.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Fylkeskommunen har vært viktig i dette arbeidet og jeg er stolt over resultatene i prosjektene, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

- Vi ønsker at flere av innbyggerne i Buskerud drar nytte av dette, fortsetter Ryberg

- I tillegg må Buskerud fylkeskommune fortsatt være en utviklingsaktør og samarbeidspartner i det videre folkehelsearbeidet i fylket, avslutter Roger Ryberg.

Målgruppen for konferansen var administrasjon og politikere i kommuner og fylkeskommuner, andre som arbeider med psykisk helse og ledere i oppvekstsektoren i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.


Publisert 3. februar 2016, oppdatert 3. februar 2016.