- Barnekonvensjonen gir oss rett til å uttale oss i alle saker vi synes angår oss

Ungdom fra kommunene i Buskerud møtte stortingskandidater til debatt i fylkestingssalen.

Mandag samlet Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT) rundt 30 ungdommer fra fylket til paneldebatt med lokale stortingskandidater.

- Det er første gang vi arrangerer en slik debatt, og jeg vil jo si at det ble ganske vellykket, sier Live Bendiksby, leder Ungdommens fylkesting i Buskerud.

BUFT er et politisk medvirkningsorgan for ungdom i hele fylket og er opprettet av Buskerud fylkeskommune.

BUFT har som mål å hjelpe ungdom, og fremme ungdommens saker.

Temaene som ble diskutert i paneldebatten var:

  • Lovfestet rett til ungdomsmedvirkning
  • Livsmestring som fag

- Vi tok opp temaer som er viktige for ungdom, og som vi i Ungdommens fylkesting har jobbet lenge med, fortsetter hun.

Stortingskandidatene stilte til paneldebatten og diskuterte med ungdommene.

- Jeg har jobbet for å få etablert et ungdomsråd i Lier kommune, så for meg er det veldig viktig å få vite hva ungdommene vil, sier Tove Hofstad, stortingskandidat for Venstre.

- Jeg ønsker å bidra til mer medvirkning fra ungdommene, sier Hofstad.

Venstrepolitikeren mener det må være en lovfestet rett å etablere kommunale ungdomsråd.

- Det er for mange kommuner som ikke er opptatt av ungdom, og er det noe som er viktig i kommunepolitikken, så er det å legge til rette for ungdomsmedvirkning, mener hun.

Ungdomsdebatt i fylkestingssalen Ryberg
Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) snakket med ungdommene om hvor viktig det er å være engasjert.

- Det er veldig fint å kunne møtes sånn og snakke sammen som normale folk, sier Jonathan Johansen (14) fra Gol.

14-åringen mener det er det viktig med slike møter, der begge sider i en sak blir presentert og argumentert for.

Ungdommene ønsker en lovfestet rett til ungdomsmedvirkning slik at alle ungdom har like muligheter til å framme sin sak, og dele sin mening. 

- Det er veldig viktig for meg som politiker å få møte ungdommene.

Nicklas Tokerud, stortingskandidat for Arbeiderpartiet

- Ungdommene er blant de fremste brukerne av de tjenestene vi som fylkeskommunene har, fortsetter Tokerud.

- De tar videregående utdanning, de er flinke til å bruke kultur- og kollektivtilbud, så det å høre deres meninger om disse tjenestene er veldig viktig, sier han.

- Jeg synes det er spennende å komme inn i fylkespolitikken for å se hva man gjør på regionalt nivå, avslutter Tove Hofstad.


Publisert 24. april 2017, oppdatert 24. april 2017.