- Forventer full åpenhet rundt alle økonomiske forhold

Åpenhet i norsk idrett: Buskerud fylkeskommune sender brev til Norges idrettsforbund

I april i fjor besluttet idrettsstyret å nedsette et utvalg som blant annet skulle gi anbefalinger og forslag til fremtidig praksis vedrørende idrettens kontrollrutiner og hvordan idretten bør praktisere åpenhet om egen virksomhet.

Bakgrunnen var artikler i VG som satte søkelyset på manglende åpenhet og begrensede muligheter for innsyn rundt pengebruken i Norges idrettsforbund og de største norske særforbundene.

Utvalget ble ledet av John G. Bernander og i fjor høst leverte de sin rapport: «Innsyn, åpenhet og tillit».

12. november diskuterte styret i Buskerud idrettskrets hvordan idretten på alle nivåer bør følge opp Bernanderutvalgets rapport.

«Buskerud idrettskrets styre mener at full åpenhet på alle områder er eneste måte å sikre idretten et godt omdømme.»

Buskerud idrettskrets styre

Buskerud fylkeskommune bidrar årlig med betydelige driftsstilskudd til Buskerud idrettskrets.

Roger Ryberg

- Vi har i dag sendt brev til Norges idrettsforbund der vi støtter idrettskretsens vedtak om full åpenhet, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Les brevet «Åpenhet i norsk idrett»

Les også: Fjørtoft-utvalget delrapport 2: «Den norske idrettsmodellen inn i en ny tid» (5. januar 2017)

- Åpenhet er en del av samfunnskontrakten og plikten organisasjoner som utøver viktige samfunnsfunksjoner med det offentliges midler har.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Fylkesordføreren sier Buskerud fylkeskommune forventer full åpenhet rundt alle forhold også av økonomisk art i alle organisasjonsledd og på alle nivåer i organisasjoner hvor fylkeskommunen er involvert med økonomisk midler.


Publisert 12. januar 2017, oppdatert 12. januar 2017.