- Her blir alle inkludert

- Det siste året har skolehelsetjenesten ikke hatt en eneste henvendelse fra elever om at de ikke har følt seg inkludert i klassen.

Buskerud fylkeskommune har innført makkerskap på alle sine videregående skoler i fylket.

Målet er et mer inkluderende klasserom. Ideen kommer fra danske Netwerk som gjennomfører makkerskap som en del av sitt arbeid mot ensomhet.

Ved Eiker videregående skole i Hokksund har innføringen av makkerskap for alle elever vært en suksess.

- Det siste året har skolehelsetjenesten ikke hatt en eneste hevendelse fra elver om at de ikke har følt seg inkludert i klassen.

Ingrid Aaen, rektor Eiker videregående skole

Før makkerskap ble innført for alle elever hadde de flere henvendelser om dette fra elevene.

Bytter makker underveis

Det er læreren som bestemmer hvem som skal være makkere 2 og 2. Disse makkerskapene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen.

Ordningen går over 3x3 uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre.

Blant annet skal man gi beskjed til sin makker hvis man er borte fra skolen.

I tillegg får lærere utdelt et knippe oppgaver de kan bruke til å bygge et godt klassemiljø og gode makkerskap- og grupper.

- Godt smarbeid mellom skole og kommune

Skolehelstjenesten i Øvre Eiker kommune er en kommunal oppgave, og det er skolehelsetjenesten i den kommunen der skolen ligger som har ansvaret for skolehelsetjenesten ved den skolen.

Ved Eiker videregående skole har Øvre Eiker kommune ved skolehelsetjenesten også fått med seg Nedre Eiker i et samarbeid om skolehelsetjenesten ved skolen.

- Vi opplever at vi har et veldig godt samarbeid med skolen, sier Lene Hansen i skolehelsetjenesten i Øvre Eiker kommune.

- Makkerskap forebygger ensomhet, og det er en faktor som bidrar til bedre helse ved at man føler seg inkludert - og det er en store helsegevist, mener Hansen.

Skolehelsetjenesten ved Eiker videregående skole består av familieterapeut, helsesøster og lege en dag i uka.

- De smarbeider tett om gi ungdomme våre et godt helsetilbud, avslutter rektor Ingrid Aaen.

Makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Publisert 2. mai 2017, oppdatert 2. mai 2017.