- Jeg har lært mer her enn på skolen

Offentlig og privat samarbeid i Vikersundbakken ble en suksess. 11 elever får tilbud om jobb etter unikt arbeidstreningsprosjekt.

Torsdag formiddag markerte Buskerud fylkeskommune og Hæhre og Isachsen Entreprenør at 11 elever har fullført arbeidstreningsprosjektet i Vikersundbakken.

Prosjektet går ut på å bygge en ny K 65 hoppbakke. K 65 er en viktig rekrutteringsbakke for nye hoppere.

- Det har vært et lærerikt år der jeg har fått kjøre mye maskiner, sier Thomas Aas Johansen (17) fra Kongsberg videregående skole.

17-åringen er av elevene som har deltatt i opplæringstilbudet som ble gitt til elever og ungdom som ikke har vært motivert eller kvalifisert for ordinært videregående utdanningsløp.

Elever bygger hoppbakke i VikersundElevene startet sin opplæring i å kjøre maskiner i fjor høst (bildet til høyre), og torsdag fikk de endelig beviset på innsatsen.

- Det har vært utfordrende med nye oppgaver, men vi har fått mye hjelp, sier 17-åringen og legger til at de har lært mye av å jobbe praktisk ute i bakken.

Unggutten skal nå skrive under på en lærekontrakt.

- Det blir greit med en slik kontrakt, da vet jeg at jeg har noe å gå til, sier han.

Utdeling av kontrakter gruppebilde

Samarbeidet mellom fylkeskommunen og det private næringslivet har gått ut på at det offentlige har bidratt med elever mens næringslivet har stilt maskiner til rådighet.

- Jeg er veldig rørt og stolt! sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) som deltok på diplomoverrekkelsen i Vikersundbakken.

- Utgangspunktet var for mange av elevene var vanskelig, men nå går de rett inn i arbeidslivet og det er veldig gledelig, sier Ryberg.

Målet med arbeidstreningsprosjektet er gjennom samfunnsnyttig innsats å få ungdommene inn i et utdanningsløp/ut i arbeidslivet, kombinert med praktisk, interessant og meningsfull praksis og utdanning.

- Det har vært en stor utvikling på elevene og vi er veldig stolte over innsatsen deres, sier Lars Hæhre fra næringslivet.

- Får vi Norge til å fortsette med en slik samhandling mellom arbeidslivet og skole, så ser jeg veldig lyst på fremtiden, sier fylkesordføreren.

- Dette er god samfunnsøkonomi!

Roger Ryberg, fylkesordfører

- Det er helt tydelig at dette har vært vellykket, mener Hæhre.

- Samarbeidet mellom oss og fylkeskommunen har fungert veldig bra, dette er en vei vi ønsker å gå videre, fortsetter Hæhre.

- Det er mange elever som trenger et slikt utdanningsløp. For oss er dette gull verdt - vi trenger elevene.

Lars Hæhre, Betonmast Hæhre

Utdeling av kontrakter ledere
Fra venstre rektor Knut Erik Hovde, fylkesordfører Roger Ryberg og Lars Hæhre var strålende fornøyd med innsatsen til elevene.

Hovedmålgruppen for prosjektet har vært elever ved Rosthaug og Kongsberg videregående skole og kursungdom ved UngInvest AIB i Midtfylket i tillegg til elever fra NAV.

- Vi begynte med litt umotivert ungdom som savnet noe pratisk innretning på opplæringen sin, men det har vi fått til her, sier rektor ved Rosthaug videregående skole, Knut Erik Hovde.

- Dette er ungdom som nå har funnet en retning som de trives i - de har vokst mange år i løpet av dette skoleåret, og det er utrolig flott å se på, sier rektoren.

18 elever startet på prosjektet i fjor høst. 11 har tegnet kontrakter med næringslivet, seks har valgt fortsatt skole mens en har sluttet.

Det var Albert Kr. Hæhre som i 2014 tok initiativ til å samle NAV, utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, fagopplæring, videregående skoler, ordfører i Modum, Hæhre Entreprenør og Isachsen Entreprenør.

Agendaen var å samarbeide på tvers av alle instanser for å finne gode løsninger og opplæringstilbud for elever og ungdom som ikke er motivert eller kvalifisert for ordinært videregående utdanningsløp.


Publisert 15. juni 2017, oppdatert 21. juni 2017.