- Kommuneregionene er en viktig møteplass

Kommuneregionene blir en viktig møteplass for samhandling mellom kommunene og Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen har partnerskapsavtaler med kommuneregionene i Buskerud.

Partnerskapsavtalen skal bidra til utvikling av hele fylket i et bærekraftig perspektiv, og i fellesskap skal fylket utvikles til et velfungerende samfunn hvor det er godt å bo, leve og jobbe.

Partnerskapsavtalen tilrettelegger for samarbeidsområdene:

  • regionalutvikling
  • samferdsel
  • utdanning

Grunnlag for prioritering

Fylkeskommunen har lagt de regionale planene til grunn for samarbeidet med kommuneregionene, og sammen med regionens egne strategiske planer har dette vært grunnlaget for prioritering av hvilke prosjekter som har fått økonomisk støtte.

Onsdag behandlet fylkesutvalget sak om kommuneregionene i Buskerud.

Fylkesutvalget ser og anerkjenner det viktige arbeidet kommuneregionene gjør, og vil også fremover bidra til at kommuneregionene blir en viktig møteplass for samhandling mellom kommunene og fylkeskommunen.

Møter kommunene

Kommunene møter sentrale fylkestingspolitikere regelmessig og kan ta opp aktuelle saker for regionen.

Fylkeskommunen bruker regionrådene aktivt som innspills- og høringsarena for viktige saker og tar opp aktuelle saker som er viktig for Buskerud.

Kommune og kommuneregionenes høringssvar var bl.a. viktig da fylkestinget skulle vedta hvilken retning Buskerud skulle velge i regionreformen.

Det avholdes regelmessige møter med de administrative lederne av kommuneregionene, og fylkesutvalget legger også opp til et årlig møte med kommuneregionene.


Publisert 9. mars 2017, oppdatert 9. mars 2017.