- Vi blir ingen samfunnsutvikler om regjeringen fjerner oppgaver

- Reformen som regjeringen legger fram er et særdeles dårlig politisk håndverk som ikke gir grunnlag for sterke regioner, mener fylkesordføreren.

Onsdag 5. april la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fram tre proposisjoner til Stortinget om kommunereformen og regionreformen.

- Når regjeringen fjerner den ene oppgaven etter den andre, så blir vi ikke den samfunnsutvikleren Stortinget ønsker.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer (stat/fylke/kommune).

Ryberg er kritisk til at regjeringen åpner for at storbyene skal kunne overta kollektivtrafikken, og at kommunene skal overta tannhelsetjenesten.

- Norge trenger sterke folkevalgte regioner som må få flere oppgaver  - ikke færre.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Fylkeskommunene har i dag ansvar for videregående opplæring, samferdsel, regional utvikling, kultur og tannhelsetjeneste.

- Skal man være i stand til å være en god samfunnsaktør, så må man ha en hånd på virkemiddelapparatet, mener Ryberg.

Ryberg mener regionreformen som ble lagt fram onsdag er et særdeles dårlig politisk håndverk som ikke gir grunnlag for sterke regioner.

- Dette er ikke lønnsomt for samfunnet, det blir flere byråkrater som vil måtte koordinere arbeidet, frykter Ryberg.

- Dette er en avsporing, nå må regionreformen komme på skinner.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Stortinget skal behandle regjeringens forslag før sommerferien.


Publisert 6. april 2017, oppdatert 6. april 2017.