- Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest

- Vi har et enstemmig vedtak om hvor hovedkontoret skal ligge, og det lover godt for Viken fylkeskommune, sier de tre fylkesordførerne.

Fellesnemnda i Viken fylkeskommune vedtok fredag ettermiddag hvor hovedkontoret for den nye fylkeskommunen skal ligge.

"Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner."

- Vi har klart å samsnakke oss om noe som er så vanskelig som lokalisering. Det lover godt for nye Viken fylkeskommune.

Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus

Fellesnemnda på Kongsberg møterom

Nær jernbanen

- Jeg er veldig glad for at vi klarte å bli enige! Og det betyr mye for Buskerud at hovedkontoret blir liggende i vårt nærområde ved jernbaneaksen, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

- Vi vet at lokalisering er noe av det vanskeligste vi kan håndtere og ofte noe man forskyver veldig på. Dette har vi tatt tidlig og vi har fått et enstemmig vedtak, det lover godt. Østfold er fornøyd, fortsetter Haabeth.

- Det er flere som har strukket seg langt for å få til en løsning.

Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold

Det nye fylket får 1,2 millioner innbyggere

Viken fylkeskommune blir det største fylkeskommunen i Norge med 1,2 millioner innbyggere.

Fellesnemnda i den nye fylkeskommunen består av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.

Denne uka er de samlet i tre dager på Kongsberg for å forberede sammenslåingsprosessen og arbeidet med etableringen av det nye fylket.

Fellesnemnda på Kongsberg Tonje Brenna

I vedtaket som politikerne ble enige om legges det også vekt på at man skal sørge for å sikre seg best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonen.

- Det er veldig viktig at det legges til rette for fleksible løsninger for våre ansatte, sier Ryberg.

- Jeg er veldig glad og optimistisk på vegne av hvordan fellesnemnda skal jobbe sammen for å få på plass alt som skal til for å realisere Viken, sier Anette Solli.

Vedtak fredag 5. januar 2018:

"Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.

Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige og likeverdige kompetansearbeidsplasser med gode karrieremuligheter, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Det skal legges til rette for fleksible løsninger, som bidrar til at Viken fylkeskommune kan rekruttere bredt, sørge for, og sikre best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonen.

Viken skal være en spennende arbeidsgiver som tilbyr sine ansatte gode karrieremuligheter og varierte oppgaver, og som oppleves interessant for arbeidstakere i hele regionen.

Fellesnemnda understreker at eventuelt nye administrasjonsbygg bør være plasseffekive, tilgjengelig, miljøvennlige og nøkterne."


Publisert 5. januar 2018, oppdatert 5. januar 2018.