14 mistet livet på vegene i Buskerud i 2016

10 menn og fire kvinner mistet livet i trafikkulykker i Buskerud. Møteulykkene utgjør det største ulykkestypen.

Statens vegvesens oversikt over trafikkulykker her i landet viser at 135 mistet livet på norske veger i 2016.

Det er 18 flere enn året før.

I Buskerud mistet 14 mennesker livet i trafikken i fjor seks flere enn året før.

- 14 personer mistet livet i trafikken i Buskerud i fjor - det er 14 dødsfall for mange.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Det var 10 menn og fire kvinner som mistet livet i trafikkulykker i Buskerud. Møteulykkene utgjør det største ulykkestypen ( 60 prosent).

Olav Skinnes Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, synes det er meningsløst at så mange mister livet på vegene.

- Det å miste noen er det verste som kan hende oss. En trafikkulykke rammer familie, venner og lokalsamfunn - det er mange som sitter igjen etter å ha mistet noen de er glad .

Olav Skinnes

Olav Skinnes i trafikken

0 drepte og skadde i trafikken

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

- Hver omkomne eller hardt skadde i trafikken er en påminnelse om at vi fortsatt må jobbe for å nå det nasjonale målet om 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken.

Olav Skinnes

Les også: Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner samler 200 til trafikksikkerhetskonferanse

Skinnes sier fylkeskommunen og andre etater jobber systematisk for å redusere antall omkomne og skadde i trafikken.

I 2016 brukte Buskerud fylkeskommune over 50 millioner kroner på trafikksikkerhetsarbeid.

Statsministeren markerer Trafikkofrenes dag i Buskerud

Skinnes forklarer at søndag 15. januar markeres Trafikkofrenes dag i Buskerud ved Åmot kirke i Modum kommune.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt ja til å delta på arrangementet.

- Vi ønsker å minnes de omkomne og vise medfølelse med de pårørende og skadde. Det gjør vi blant annet ved å tenne lys og arrangere en sammenkomst i kirken, avslutter Olav Skinnes.

Det er Buskerud fylkeskommune som i samarbeid med kirken, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, ambulansene, brannvesenet, Modum kommune, MA, rusfri trafikk og livsstil, NAF og Røde Kors står bak markeringen.


Publisert 30. desember 2016, oppdatert 9. januar 2017.