14,3 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken

Fylkespolitikerne har fordelt 14,3 millioner kroner til kulturopplevelser for skolebarn i Buskerud.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune har fordelt penger til Den kulturelle skolesekken (DKS) for skoleåret 2017/2018.

- Vi er glade for at alle skoleelever i Buskerud får mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med kunst- og kulturuttrykk.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

Tonje Kristensen

Alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – inkluderes i ordningen.

Det er Buskerud fylkeskommune som koordinerer, produserer og distribuerer skolesekktilbudet hvert år til kommunene i fylket.

Slik fordelte politikerne de 14,3 millionene:

  • 3 700 000 kroner til kommunene, øremerket de lokale skolesekkene i grunnskolen
  • 4 243 000 kroner til fylkeskommunal produksjon og distribusjon for grunnskolen
  • 3 050 000 til Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring
  • 3 332 000 kroner til skolekonserter

Kulturtilbudene skal være av høykvalitet, og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Gjennom DKS skal elevene sikres et regelmessig kunst- og kulturtilbud på alle klassetrinn.


Publisert 25. september 2017, oppdatert 25. september 2017.