150 millioner kroner til skoleveier i Buskerud

- Barna skal ha en trygg skolevei, sier Olav Skinnes, leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

- I 2016/2017 vil fylkeskommunen bruke 95 millioner kroner til tryggere gang- og sykkelveier i fylket. I tillegg vil vi bruke 50 millioner kroner til slike tiltak i Drammen i 2017/2018.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Skinnes sier fylkeskommunen er opptatt av at skolebarna skal ha en trygg og sikker skolevei.

- Vi er opptatt av at barn og unge skal kunne gå og sykle trygt når de skal på skolen eller på et fritidsaktivitet.

Olav Skinnes

- Det er dessuten bra for miljøet at flest mulig kan gå eller sykle, og det er også en helsegevinst for brukerne, sier han.

Skinnes forklarer at det bare i Drammen i år og neste år vil bli brukt 50 millioner kroner på trygge gang- og sykkelveier.


Bjørnstjerne Bjørnsonsgate illustrasjon 2018
Slik blir Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i 2018. Illustrasjon: Statens vegvesen 

- På Fv 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate på Strømsø bruker vi 25 millioner kroner til gang- og sykkelvei på begge sider med sikre kryssingspunkt, sier Skinnes.

- På fv 31 Nordbyvegen bruker vi 23 millioner kroner til nytt og bredere fortau, slik at skolebarna for en tryggere vei, sier han.

Buskerud fylkeskommune har ulike støtteordninger der kommunene i fylket kan søke om tilskudd.

Drammen kommune har ikke søkt om midler til sikring av kommunale skoleveier (tilskudd til trafikksikkerhetstiltak) i 2016.

- I 2017 har Drammen kommune søkt om et tiltak på Verven, 360 000 kroner, og det vil de få, sier Skinnes.

Skinnes sier det er gjennomført et trafikksikkerhetstiltak for skolevegen på fv 27 Styrmosvei på Austad med bedre skilting og fartshumper i 2016.

I tillegg er det sikret et gangfelt på fylkesveg 41 på Strømsø.


Publisert 26. januar 2017, oppdatert 26. januar 2017.